167
روضة الکافی (ترجمه)

تندرستی و فراغت مایه فتنه است‌

[۱۳۶] پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: دو سرشت است که بسیاری از مردم در آن به فتنه افتاده‌اند:

تندرستی و بیکاری.

دو توصیه اخلاقی از امیر المؤمنین علیه السّلام‌

[۱۳۷] امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: هر که خویش را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او بدگمان شد، نکوهید، و هر که سرّش را پوشاند اختیار او به دست خودش خواهد بود.

در وصف نهر «جعفر» در بهشت‌

[۱۳۸] شاذان می‌گوید که امام کاظم علیه السّلام به من فرمود: پدرم به من فرموده است: در بهشت نهری است که جعفر نامیده می‌شود، و بر کناره راست آن درّی سپید است که در آن هزار کاخ قرار دارد و در هر کاخی هزار کاخ جای داده شده است، و همه آن از آن محمّد صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و خاندان اوست، و بر کناره چپش درّی است که در آن هزار کاخ قرار دارد و در هر کاخی هزار کاخ دیگر، و این همه از آن ابراهیم علیه السّلام و خاندان ابراهیم است.

حدیث در پیروزی گروهی که در حفظ مسلمانان بکوشد

[۱۳۹] امام صادق علیه السّلام فرمود: هرگز دو گروه از اهل باطل با یک دیگر روبرو نشوند مگر اینکه پیروزی نصیب گروهی گردد که مسلمانان را بهتر حفظ می‌کنند.

سود و زیان و سرشت دلها

[۱۴۰] امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: دلها سرشته شده‌اند بر دوستی هر که بدان سود رساند و دشمنی با هر که بدان زیان رساند.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
166

حدیث در لذّت متعه به جای لذّت نوشابه مست‌کننده‌

[۱۳۳] محمد بن مسلم می‌گوید امام باقر علیه السّلام به من فرمود: ای پسر مسلم! مردم، جز شما گرفتار دورویی هستند، و این از آن روست که شما آنچه را خدا خواهد نهان دارید و آنچه را مردم دوست دارند آشکار می‌سازید و مردم آنچه خدا را به خشم می‌آورد آشکار می‌سازند و آنچه را خدا دوست دارد پنهان می‌کنند. ای پسر مسلم! همانا خداوند تبارک و تعالی به شما مهر ورزیده و به جای نوشابه‌های مست‌کننده متعه زنان را برایتان مقرّر فرموده است.

حدیث امام رضا علیه السّلام و شرط پذیرش ولایتعهدی مأمون‌

[۱۳۴] معمر بن خلاد می‌گوید: امام رضا علیه السّلام به من فرمود: مأمون به من گفت: ای ابا الحسن! کاش به برخی کسانی که در این نواحی از تو فرمان می‌برند و بر ما شوریده‌اند نامه‌ای می‌نوشتی. امام فرمود: به او گفتم: اگر تو به من وفاداری کنی من هم به تو وفاداری می‌کنم. همانا من در این امر [ولایتعهدی] درآمدم به شرط آنکه نه فرمانی دهم و نه نهی کنم، نه حاکمی گمارم و نه برکنار کنم. امری که بدان وارد شدم هیچ نعمتی بر من نیفزود.

من در مدینه بودم و نامه‌ام در شرق و غرب نفوذ داشت، الاغم را سوار می‌شدم و در راههای مدینه آمد و شد می‌کردم و در آن جا هیچ کس عزیزتر از من نبود و هیچ کس از آنها خواهشی از من نمی‌کرد مگر اینکه در صورت امکان آن را برمی‌آوردم. امام علیه السّلام فرمود: سپس مأمون به من گفت: به قولی که به تو دادم وفا می‌کنم.

حدیث در آداب سفر

[۱۳۵] امام صادق علیه السّلام به نقل از پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: بر مسلمان است که هر گاه آهنگ سفر کرد برادرانش را آگاه کند، و بر برادران اوست که هر گاه از سفر آمد به دیدارش روند.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13491
صفحه از 420
پرینت  ارسال به