169
روضة الکافی (ترجمه)

است. او در پاسخ عرض کرد: یا رسول اللَّه! اینک من نیامده‌ام چیزی بفروشم و آمده‌ام تا پیرامون عظمت خداوند سبحان از شما پرسش کنم. پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: جلّ جلاله، پیرامون بخشی از آن با تو سخن خواهم گفت، و سپس فرمود: همانا این زمین و هر که بر آن است در برابر آنچه زیر آن قرار گرفته همچون حلقه‌ای است که در سرزمینی پهناور و خالی از سکنه افتاده باشد، و این هر دو با آنچه در آنها و بر آنهاست در برابر آنچه زیر آن است چون حلقه‌ای است که در فلاتی پرت، افتاده است، و همچنین است سومی تا آنکه به هفتمی می‌رسد، سپس این آیه را تلاوت فرمود:... خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَ «۱»، و این هفت زمین با آنچه در آنهاست و آنچه بر آنهاست بر پشت خروس همچون حلقه‌ای است که در دشتی پرت افتاده است. این خروس دو بال دارد که یک بال در مشرق و بال دیگرش در مغرب است و دو پای آن خروس در آن سوی مرزهای هستی، و این هفت زمین و آن خروس و هر که در آن و بر آن است بر روی صخره همچون حلقه‌ای است در دشتی پهناور و پرت، و آن صخره با هر که در آن و بر آن است بر پشت ماهی چون حلقه‌ای است که در دشت پهناور و پرتی افتاده باشد، و این هفت زمین و این خروس و این صخره و این ماهی با هر که در آن و بر آن است در دریای تاریک چون حلقه‌ای است در بیابانی پرت، و این هفت زمین و این خروس و این صخره و این ماهی و این دریای تاریک در هوای روان چون حلقه‌ای است در دشتی پرت سپس این آیه را تلاوت فرمود: لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّری «۲»، و آگاهی بشر در همین طبقه ثری به پایان می‌رسد، و این هفت زمین و این خروس و این صخره و این ماهی و این دریای تاریک و این هوا و این ثری با هر آنکه در آن و بر آن است همه در برابر آسمان نخست چون حلقه‌ای است در بیابانی پرت، و این همه با آسمان نزدیک و با هر که بر آن و در آن است نزد آنکه بر فراز آن است چون حلقه‌ای است در دشتی پرت، و این دو آسمان

______________________________

(۱) «هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفرید» (سوره طلاق/ آیه ۱۲).

(۲) «آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خاک است از آن اوست» (سوره طه/ آیه ۶).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
168

امر به خوبی کردن و پذیرفتن پوزش‌

[۱۴۱] علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السّلام نقل می‌کند که پدرم دست مرا گرفت و فرمود: پسر جانم! پدرم محمّد بن علی علیه السّلام دست مرا گرفت چنانچه من دست تو را گرفته‌ام و فرمود: پدرم علی بن الحسین علیه السّلام دست مرا گرفته بود چنانچه من دست تو را گرفته‌ام و فرمود: پسر جانم! هر که از تو خوبی خواست به او خوبی کن، اگر او شایسته او باشد کاری بجا کرده‌ای، و اگر شایسته آن نباشد تو خود شایسته آنی. و اگر مردی در سمت راستت دشنامت داد و خود را به سمت چپ تو رساند و پوزش خواست پوزشش را بپذیر.

[۱۴۲] محمد بن مسلم می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: همه چیز آب بود و عرش الهی بر آب قرار داشت. خداوند سبحان فرمان داد تا آن آب شعله آتشین برکشید، و به آتش فرمان داد تا خاموشی گیرد و از خاموشی آن دودی برخاست، و خداوند عزّ و جلّ آسمانها را از دود بیافرید، و خداوند عزّ و جلّ زمین را از خاکستر آفرید، سپس آب و آتش و باد با یک دیگر دشمنی آغازیدند. آب گفت: منم مهین سپاه الهی، و آتش گفت: منم مهین سپاه الهی، و باد گفت: منم مهین سپاه الهی، و خداوند به باد وحی فرستاد که: تویی مهین سپاه من.

حدیث زینب عطر فروش و بیان عظمت دستگاه آفرینش‌

[۱۴۳] حسین بن زید هاشمی به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌گوید: زینب عطر فروش که زنی لوچ بود نزد زنان و دختران پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم می‌آمد و به آنان عطر می‌فروخت. روزی پیامبر به خانه آمد در حالی که زینب در میان آنان بود. حضرت صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم رو به او کرد و فرمود: هر گاه تو به خانه ما می‌آیی خانه ما خوشبو می‌شود زینب در پاسخ گفت: بلکه خانه‌های تو به بوی خوش خودت خوشبوتر است. پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: هر گاه عطر می‌فروشی آن را با چیز دیگر میامیز که این کار به تقوا نزدیکتر و برای دارایی پاینده‌تر

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13483
صفحه از 420
پرینت  ارسال به