177
روضة الکافی (ترجمه)

می‌خواهد برسد.

برخورد امام صادق علیه السّلام با زیدیّه‌

[۱۵۸] ابی شبیل می‌گوید: من و سلیمان بن خالد خدمت امام صادق علیه السّلام رسیدیم، سلیمان بن خالد به امام عرض کرد: زیدیّه جماعتی معروف و تجربه اندوخته هستند و مردم به شهرتشان رسانده‌اند و در روی زمین هیچ محمّدی نیست که از شما نزد آنها محبوبتر باشد، اگر صلاح می‌دانید که آنها را به خود نزدیک سازید چنین کنید.

حضرت علیه السّلام فرمود: ای سلیمان بن خالد! اگر این نابخردان می‌خواهند ما را از علممان به جهلشان بکشانند پس خوشامدشان نگوییم، و اگر سخن ما را می‌شنوند و منتظر امر مایند باکی نیست.

داستان پاره شدن بند کفش امام صادق علیه السّلام در تشییع جنازه‌

[۱۵۹] ابن محبوب از کسی که نام او را برده به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌گوید: که در تشییع جنازه فردی بند کفش امام علیه السّلام پاره شد، پس مردی بند کفش خود را آورد تا به امام علیه السّلام بدهد. حضرت علیه السّلام به او فرمود: بند کفشت را برای خودت نگاه دار، زیرا شخص مصیبت زده سزاوارتر است که بر آن صبر کند.

حجامت فرق سر

[۱۶۰] امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: حجامت در سر، همان حجامت مغیثه [دادرس] است که برای هر دردی سودمند است مگر مرگ، سپس [برای نشان دادن جای حجامت] از ابرو وجب کرد تا آن جا که انگشت بزرگ دستش رسید و سپس فرمود: همین جاست.

علّت نامگذاری مؤمن‌

[۱۶۱] رفاعه به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌گوید که فرمود: ای رفاعه! می‌دانی چرا

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
176

اندام علی علیه السّلام نیز مانند آن را بپوشاند و سپس ما را دعوت کنند و رسیدگی به حساب مردم را به ما واگذارند، و بخدا سوگند که ما بهشتیان را به بهشت و دوزخیان را به دوزخ درمی‌آوریم، و سپس پیامبران دعوت می‌شوند و آنها در دو صف در عرش الهی به صف می‌ایستند تا ما از حسابرسی مردم آسوده شویم، و چون بهشتیان به بهشت و دوزخیان به دوزخ روند، ربّ العزّه علی علیه السّلام را بفرستد تا بهشتیان را به منزل خود درآورد و همسرانشان را بر ایشان تزویج کند، و بخدا سوگند که علی علیه السّلام همان است که بهشتیان را تزویج کند و این کار کس دیگری جز او نباشد. این کرامتی است که خداوند عزّ و جل به او ارزانی داشته و فضیلتی است که خداوند، بدو ارمغان کرده و بدو منّت نهاده است و بخدا هموست که دوزخیان را به دوزخ درآورد و اوست که درهای بهشت را به روی بهشتیان به هنگام ورود ایشان می‌بندد، زیرا درهای بهشت و دوزخ بدو سپرده شده است.

نقش دوستی علی علیه السّلام و حضرت فاطمه علیها السّلام در معاشرت با مردم‌

[۱۵۵] عنبسه به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌گوید: از آن حضرت شنیدم که می‌فرمود: با مردم معاشرت کنید که اگر دوستی علی علیه السّلام و فاطمه علیها السّلام در نهان برای شما سودی ندهد در آشکار هم سودی نخواهد داشت.

نهی از بردن نام علی علیه السّلام و فاطمه علیها السّلام در میان مخالفان‌

[۱۵۶] امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: بپرهیزید از اینکه نام علی علیه السّلام و فاطمه علیها السّلام را [در میان مخالفان] ببرید، زیرا در میان [این] مردم چیزی منفورتر از نام علی و فاطمه علیهما السّلام نیست.

امر به شتاب فلک برای نابودی دولت یک قوم‌

[۱۵۷] جابر به نقل از امام باقر می‌گوید که فرمود: همانا خداوند والانام هر گاه اراده نابودی دولت قومی را کند فلک را بفرماید تا شتاب بیشتری گیرد تا به مقداری که

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 14213
صفحه از 420
پرینت  ارسال به