19
روضة الکافی (ترجمه)

خواهد آورد.

آنچه از دنیا روی گرداند و پشت کرد و رفت، دیگر امیدی در برگشت آن نیست و کسی نمی‌داند که آنچه از آن آید چیست تا انتظار آن را بکشد. در پی آسایش آن بلا، و ماندگاری آن فنا است. شادمانی آن به حزن آمیخته است و ماندگاری در آن با ضعف و سستی، همراه. دنیا چونان باغی است که چراگاهش سرسبز و آباد است، و هر کس آن را ببیند در شگفت آید، آبش خوشگوار است و خاکش پاک، ریشه درخت و گل و گیاهش نم و رطوبت را به خود کشیده تا هر گاه گیاه به پختگی دست یازید و شاخه‌های آن اعتدال یافت ناگاه طوفانی بوزد و برگهایش را پرپر کند و بر زمین ریزد و هر چه به رشته زیبایی درآورده از هم بپاشاند چنان که خداوند می‌فرماید: هَشِیماً تَذْرُوهُ الرِّیاحُ وَ کانَ اللَّهُ عَلی کُلِّ شَیْ‌ءٍ مُقْتَدِراً «۱».

پس دنیا را چنان بنگرید که شما را بسیار شگفت زده می‌کند اما اندک سودی به شما رساند.

خطبه امیر المؤمنین علیه السّلام معروف به خطبه وسیله‌

[۴] جابر بن یزید می‌گوید: بر ابو جعفر علیه السّلام وارد شدم و عرض کردم: ای فرزند پیامبر! اختلاف شیعه در مذاهب گوناگون مرا گداخته است. پس حضرت فرمود: ای جابر! آیا تو را به مفهوم اختلاف آنها و خاستگاه این اختلاف و جهت پراکندگی مسلمانان آگاه نسازم؟

عرض کردم: آری ای فرزند پیامبر. فرمود: ای جابر! اگر آنها به راه جدایی و اختلاف رفتند تو راه اختلاف مپوی. ای جابر! منکر امام زمان علیه السّلام همچون منکر پیامبر است در زمان حیاتش. ای جابر! گوش کن و در یاد نگهدار. عرض کردم: اگر بخواهید چنین کنم.

فرمود: گوش دار و در یاد نگهدار، و تا آنجا که مرکبت می‌رود آن را به دیگران برسان. همانا امیر المؤمنین علیه السّلام هفت روز پس از رحلت پیامبر، پس از فراغت از گردآوری و تألیف

______________________________

(۱) بادها پراکنده‌اش کردند، و خداست که همواره بر هر چیزی تواناست. (سوره کهف/ آیه ۴۵).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
18

پیامبران و اوصیاء پس از ایشان بر همه خلایقش حجّت دارد، پس ای بندگان خدا تقوای خدا در پیش گیرید و به بهبود خویش کمر بندید و از کسانی فرمان برید که در طاعت الهی با او دوست شده‌اید. شاید انسانی، پشیمانی کشد از آنچه دیروز در باره خدا کوتاهی کرده، و حقوق خدا را ضایع ساخته است، و از خدا آمرزش بطلبید و بدو باز گردید، چه، اوست که توبه را می‌پذیرد و از گناه درمی‌گذرد و می‌داند شما چه می‌کنید.

مبادا با گناهکاران همنشینی کنید و به ستمگران یاری رسانید و با تبهکاران همسایه گردید. از فتنه و فریب آنان بر حذر باشید و از عرصه ایشان به دور. و بدانید هر که با اولیاء خدا مخالفت ورزد و جز دین خدا آیینی پذیرد و خودکامی ورزد در برابر فرمان امام بر حق، در آتش سوزانی باشد که پیکرهای بی‌جان را می‌بلعد، پیکرهایی که بدبختی بر آنان چیره شده. پس آنان مردگانی باشند که سوزش آتش را نیابند، و اگر زنده بودند دردناکی سوز آن را احساس می‌کردند.

ای دیده‌وران! پند گیرید و خدا را سپاس نهید به سبب هدایت کردن شما، و بدانید که شما از قدرت الهی به قدرتی دیگر منتقل نمی‌شوید، و بتحقیق که خدا و رسولش اعمال شما را می‌بینند و به سوی آنها برانگیخته می‌شوید، پس از پند سود گیرید و به آداب نیکان ادب پذیرید.

چند سفارش از امام کاظم علیه السّلام به یاران خود

[۳] احمد بن محمد بن احمد کوفی (عاصمی)، از عبد الواحد بن الصواف، از محمّد بن اسماعیل همدانی روایت کرده است که امام کاظم علیه السّلام می‌فرماید: امیر المؤمنین علیه السّلام به یاران خود چنین سفارش می‌فرمود: شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم که موجب غبطه جوینده امیدوار، و اعتماد گریزنده پناهنده است، و تقوی را شعار درونی خویش قرار دهید و خدا را خالصانه یاد آورید که بدین ترتیب بهترین زندگی را خواهید داشت، و طریق رستگاری را خواهید پیمود. به دنیا همچون زاهدی بنگرید که از آن جدا خواهد شد، زیرا دنیا جایگزین ساکن را از خود خواهد راند و مسرف در امن را به درد

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13315
صفحه از 420
پرینت  ارسال به