181
روضة الکافی (ترجمه)

که چون به نماز می‌ایستاد رنگش دگرگون می‌شد تا جایی که این دگرگونی از چهره‌اش دانسته می‌شد، و کسی از فرزندان علی علیه السّلام جز علی بن الحسین علیه السّلام تاب و توان انجام آن را نداشت.

نشانه‌های دوستان علی علیه السّلام و شیوه آن حضرت‌

[۱۷۳] حسن صیقل می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: همانا دوست علی علیه السّلام جز حلال نخورد، زیرا سرور و مولای او چنین بود، و دوست عثمان پروایی ندارد که حلال بخورد یا حرام، زیرا سرور او چنین بوده است. امام علیه السّلام به سخن پیرامون علی علیه السّلام بازگشت و گفت: هان، سوگند به آنکه جان علی را ستاند او از دنیا حرامی نخورد- چه کم و چه زیاد- تا آن گاه که از دنیا برفت، و هیچ گاه دو کار برایش پیش نیامد که هر دو طاعت از خدا بود مگر آنکه همان را برمی‌گزید که بر تن او سخت‌تر بود، و هرگز رویداد دشواری برای پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم پیش نیامد مگر آنکه بر پایه اعتماد به علی علیه السّلام او را در پی انجام آن کار می‌فرستاد، و هیچ کس در میان امّت، جز علی علیه السّلام، توان انجام کارهای پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم را نداشت، و او چنان عمل می‌کرد که گویی بهشت و دوزخ را می‌بیند. او هزار بنده را از اصل مال خود آزاد کرد که حاصل کدّ یمین و عرق جبین او بود، و آن را برای خشنودی خدا و رهایی از آتش انجام می‌داد، و طعام او نبود مگر سرکه و زیت، و شیرینی او همان خرمایی بود- اگر آن را می‌یافت- و جامه کرباسی بر تن می‌کرد و اگر بلند بود قیچی طلب می‌کرد و افزوده آن را می‌برید.

امام صادق علیه السّلام بر سر سفره شام‌

[۱۷۴] کارگزار محمّد بن راشد می‌گوید: بر سر شام امام صادق علیه السّلام در شبی تابستانی حاضر شدم. سفره‌ای گسترده و در آن نانی نهاد و قدحی پر از ترید و گوشت که می‌جوشید. دست در آن نهاد و دریافت که داغ است، پس دست برداشت و فرمود: از آتش دوزخ بخدا پناه می‌جوییم، از آتش دوزخ بخدا پناه می‌بریم، ما تاب تحمّل این را

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
180

و فرمود: کیستی؟ آیا حارثی؟ عرض کردم: آری. فرمود: همانا من گناه نادانانتان را به حساب علمای شما می‌گذارم. حضرت علیه السّلام این را فرمود و رفت، و من روزی خدمت ایشان رسیدم و اجازه شرفیابی خواستم و نزد ایشان رفتم و گفتم: به من برخوردی و فرمودی: هر آینه گناه نادانانتان را به حساب علمای شما می‌گذارم. این سخن شما نگرانی بزرگی بر من وارد کرده است. حضرت علیه السّلام فرمود: آری، چه چیز مانع از آن می‌شود که شما هر گاه خبری از کسی دریافت کردید که شما را ناخوش می‌آید و به ما آزار می‌رساند نزد او بروید و او را نکوهش و توبیخ کنید و آنچه باید به او بگویید؟ من عرض کردم: قربانت گردم، در این صورت از ما فرمان نبرند و سخنی از ما نپذیرند. حضرت علیه السّلام فرمود: شما هم ایشان را ترک کنید و از مجالس آنها کناره گیرید.

خداوند و کیفر شش طائفه‌

[۱۷۰] این حدیث را تا امیر المؤمنین علیه السّلام رسانده‌اند که فرمود: همانا خداوند شش طائفه را به داشتن شش خصلت کیفر رساند: عربها را به داشتن تعصّب، دهخداها را به داشتن کبر، فرماندهان را به سبب تبهکاری، فقها را به سبب حسد، بازرگانان را به سبب خیانت و روستانشینان را به سبب جهل و نادانی.

محبوبترین چیز نزد پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم‌

[۱۷۱] امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: نزد پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم چیزی محبوبتر از آن نبود که روز را سپری کند در حالی که از خدا ترسان است و در راه خدا، گرسنه.

امام سجّاد علیه السّلام و کارنامه فوت علی علیه السّلام‌

[۱۷۲] امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: علی بن الحسین علیه السّلام را شیوه بر آن بود که هر گاه کارنامه علی علیه السّلام را برمی‌گرفت و در آن نظر می‌کرد و می‌فرمود: چه کسی تاب و تحمّل این شیوه را دارد؟ چه کسی تاب و توان آن را دارد؟ و سپس بدان عمل می‌کرد، و آن چنین بود

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13513
صفحه از 420
پرینت  ارسال به