183
روضة الکافی (ترجمه)

سخت‌تر بود.

بخدا سوگند او در راه خدا هزار برده را آزاد کرد که پول آن را با کدّ یمین به دست آورده بود. بخدا سوگند، پس از پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم هیچ کس جز علی، توان انجام کارهای پیامبر را نداشت. بخدا سوگند، برای پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم هیچ مشکلی پیش نیامد مگر آنکه از روی اطمینانی که به علی داشت او را برای حلّ آن پیش می‌فرستاد، و اگر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم با پرچم خود او را به نبرد می‌فرستاد جبرئیل از راست و میکائیل از چپ به همراه او می‌جنگیدند و او از جنگی باز نمی‌گشت مگر آنکه خداوند عزّ و جلّ، گشایش را نصیب او می‌کرد.

توصیف علی علیه السّلام و حضرت فاطمه علیها السّلام‌

[۱۷۶] زید بن حسن می‌گوید: شنیدم امام صادق علیه السّلام می‌فرمود: علی علیه السّلام در غذا خوردن و شیوه، مانندترین مردم به پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم بود. او نان و زیت می‌خورد و به مردم نان و گوشت می‌خوراند. امام صادق علیه السّلام فرمود: علی علیه السّلام آب و هیزم به خانه می‌آورد و فاطمه علیها السّلام آرد آسیاب می‌کرد و آن را خمیر می‌نمود و نان می‌پخت و جامه وصله می‌زد.

فاطمه از همه مردم زیباروی‌تر بود و گویی بر دو گونه‌اش دو گل شکفته بود. درود خدا بر او و پدرش و شویش و فرزندان پاکش.

دو خصلت مشترک در همه پیامبران‌

[۱۷۷] امام صادق علیه السّلام فرمود: خداوند هرگز پیامبری برنیانگیخت مگر آنکه بسیار غیور بود و از خلط سوداء، پاکی بهره داشت، و هرگز پیامبری برنیانگیخت مگر آنکه به بداء اعتراف داشت.

داستان شتر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم‌

[۱۷۸] امام صادق علیه السّلام فرمود: چون شتر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم را رهاندند، آن شتر به پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم گفت: بخدا سوگند قدم از قدم برندارم اگر چه مرا پاره پاره کنند.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
182

هم نداریم چه رسد به آتش دوزخ. این سخن را چند بار تکرار کرد تا خوردن ترید ممکن شد، و حضرت علیه السّلام دست خود را در آن برد و ما هم دست خود را در آن بردیم و آن حضرت خورد و ما هم با او خوردیم. سپس سفره را جمع کردند و حضرت علیه السّلام فرمود: ای غلام! برای ما چیزی بیاور. طبقی خرما آورده شد و هنگامی که من دست به داخل آن بردم دریافتم که خرماست. عرض کردم: اصلحک اللَّه، اینک فصل انگور و میوه است، امام علیه السّلام فرمود: آری، این خرماست! سپس فرمود: ای غلام! این را ببر و چیزی دیگر بیاور. او دوباره خرما آورد و من عرض کردم: این هم خرماست؟ حضرت علیه السّلام فرمود:

همین خوب است.

توصیف سلوک پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام در برابر خدا و خلق‌

[۱۷۵] معاویة بن وهب به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌گوید که فرمود: از روزی که خداوند پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم را به پیامبری برانگیخت تا هنگامی که جان او را ستاند برای فروتنی در برابر خدا هرگز تکیه زده چیزی نخورد، و هرگز در مجلسی همنشین او دو زانوی حضرت علیه السّلام را ندید، و هرگز با کسی دست نداد که دست خود را از دست او کشد مگر اینکه آن فرد خود مبادرت به دست کشیدن نماید، و هرگز بدی را با بدی جبران نکرد، چه، خداوند می‌فرماید: ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَةَ... «۱»، و او نیز چنین می‌کرد، و هرگز سائلی را رد نکرد، اگر چیزی داشت می‌بخشید و گر نه می‌فرمود: خدا به تو بدهد، و هرگز به حساب خدا نبخشید و تعهّد نکرد مگر آنکه خداوند آن را پذیرفت و تأیید کرد، و اگر بهشت را هم به کسی می‌بخشید خداوند آن را می‌پذیرفت و تأیید می‌کرد. امام صادق علیه السّلام در ادامه فرمود: پس از او برادرش علی- سوگند به آنکه جان او را ستاند- تا هنگام خروج از دنیا هرگز حرام نخورد، و بخدا سوگند اگر دو مسأله برای او پیش می‌آمد که هر دو طاعت از خداوند عزّ و جلّ بود، او بدان یک روی می‌آورد که برای بدنش

______________________________

(۱) «سخن بد آنان را به هر چه نیکوتر است پاسخ گوی» (سوره مؤمنون/ آیه ۹۶).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13558
صفحه از 420
پرینت  ارسال به