185
روضة الکافی (ترجمه)

حدیث در طبقات مردم از دیدگاه امام صادق علیه السّلام‌

[۱۸۳] امام صادق علیه السّلام فرمود: ما بنی هاشم هستیم، و شیعه ما عرب هستند، و دیگر مردم اعراب بیابانگرد می‌باشند.

[۱۸۴] امام صادق علیه السّلام فرمود: ما قریشی هستیم و شیعیان ما عرب هستند و دیگر مردم، کافران روم هستند.

ظهور امام قائم علیه السّلام بر منبر کوفه‌

[۱۸۵] امام صادق علیه السّلام فرمود: گویی من حضرت قائم علیه السّلام را بر منبر کوفه می‌بینم که قبایی بر تن دارد و از جیب قبای خود نامه‌ای را که به طلا مهر شده بیرون می‌آورد و مهر را می‌شکند و نامه را برای مردم می‌خواند، و در اثر شنیدن مضمون آن، مردمان همچون گله گوسفند از پیرامون او برمند و کسی جز رؤسا باقی نماند و او سخن دیگری گوید، و مردم فراری چون پناهگاهی نیابند به سوی آن حضرت باز گردند، و البتّه من سخنی را که او خواهد گفت می‌دانم.

حکمت و مؤمن‌

[۱۸۶] امام صادق علیه السّلام فرمود: حکمت گمشده مؤمن است. هر یک از شما گمشده خود را هر جا یافت آن را برستاند.

اشعث بن قیس و ظلم او و فرزندانش در حقّ علی علیه السّلام و فرزندان ایشان‌

[۱۸۷] امام صادق علیه السّلام فرمود: اشعث بن قیس در ریختن خون امیر المؤمنین علیه السّلام شرکت داشت و دختر او جعده، حسن علیه السّلام را مسموم کرد، و پسر او محمّد در ریختن خون حسین علیه السّلام شرکت جست.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
184

کاروان آل یعقوب و داوری خداوند

[۱۷۹] مردی به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌گوید که فرمود: ای کاش ما هم کاروانی همچون آل یعقوب می‌بودیم تا خداوند میان ما و خلقش داوری می‌کرد.

تحقق قلبی و همّت در نظر خداوند

[۱۸۰] اسماعیل بن محمّد به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌گوید که فرمود: همانا خداوند عزّ و جل می‌فرماید: چنین نیست که من هر سخن حکیمانه‌ای را بپذیرم و آنچه من می‌پذیرم عشق قلبی و همّت است، و اگر عشق قلبی و همّت او در راه خشنودی من باشد همّت او را تقدیس و تسبیح خود قرار می‌دهم.

قیام امام قائم علیه السّلام در قرآن‌

[۱۸۱] از امام صادق علیه السّلام در باره آیه شریفه: سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ... «۱» پرسش کردند و حضرت علیه السّلام در پاسخ فرمود: مقصود به زمین فرو شدن و مسخ شدن و پرتاب شدن است. راوی می‌گوید: عرض کردم: تا برای آنها آشکار شود؟ فرمود: این سخن را رها کن، مقصود قیام امام قائم است.

اطاعت از علی علیه السّلام در بیان پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم‌

[۱۸۲] امام صادق علیه السّلام فرمود: پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرموده است: فرمانبری از علی، زبونی است و معصیت و کفر بخدا. عرض شد: یا رسول اللَّه! چگونه فرمان بردن از علی زبونی و معصیت، و کفر بخداست؟ فرمود: علی شما را به حق وامی‌دارد اگر از او فرمان برید زبون گشته‌اید، و اگر نافرمانیش کنید بخدا کفر ورزیده‌اید.

______________________________

(۱) «زودا که آیات قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان خواهیم داد تا بر ایشان آشکار شود که اوست حق» (سوره فصّلت/ آیه ۵۳).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13496
صفحه از 420
پرینت  ارسال به