211
روضة الکافی (ترجمه)

که خدا خواهد.

حجامت کردن در روز چهارشنبه‌

[۲۲۴] ابو عروه برادر شعیب یا خود شعیب عقرقوفی می‌گوید: خدمت امام کاظم علیه السّلام شرفیاب شدم و او از روز چهارشنبه هنگامی که در زندان بود حجامت می‌کرد. به آن حضرت عرض کردم: امروز روزی است که مردم می‌گویند: هر که در چنین روزی حجامت کند به پیسی گرفتار آید؟ حضرت علیه السّلام فرمود: کسی از آن می‌هراسد که مادرش به هنگام خون‌ریزش ماهانه او را باردار شده باشد.

نهی از حجامت در ظهر روز جمعه‌

[۲۲۵] اسحاق بن عمّار از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: در روز جمعه هنگام ظهر حجامت نکنید که هر که به هنگام ظهر حجامت کند و به بیماری‌ای گرفتار آید کسی جز خویش را ننکوهد.

چهار داروی مهم‌

[۲۲۶] معتّب از امام صادق علیه السّلام نقل می‌کند که فرمود: دارو چهار تاست: سعوط [دارویی که در بینی کشند]؛ حجامت [گرفتن خون در اوقاتی خاص]؛ کشیدن نوره [ستردن موی بدن]؛ اماله کردن و تنقیه با مایعات.

درمان سرفه‌

[۲۲۷] عمر بن اذینه می‌گوید: مردی از سرفه فراوان نزد امام صادق علیه السّلام می‌نالید و من حاضر بودم. حضرت علیه السّلام به او فرمود: مقداری کاشم [زیره کوهی یا به گمان برخی گل پر] در دستت بگیر و هموزن آن شکر بریز و آن دو را با یک دیگر بکوب، و یک تا دو روز از آن بخور. ابن اذینه می‌گوید: پس از این ماجرا من آن مرد را دیدم. او به من گفت: من

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
210

خود به او شکایت بردم. فرمود: حزاء [گیاهی است در بیابان همچون کرفس، ولی با برگی از آن پهن‌تر] را با آب سرد بنوش. من چنین کردم. و از آن، اثری را که می‌خواستم به دست آوردم.

درمان باد و سستی مفاصل و عطش‌

[۲۲۱] بکر بن صالح می‌گوید: از امام موسی بن جعفر علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: برای درمان باد (شابکه) و (حام) [مرض عطش] و سستی مفاصل، یک مشت شنبلیله بر می‌گیری با مشتی انجیر خشک و هر دو را در مقداری آب خیس می‌کنی، سپس در ظرفی تمیز آن را می‌پزی و صاف می‌کنی و آن را رها می‌کنی تا سرد شود و یک روز در میان از آن می‌خوری تا جایی که در یک روز قدحی پر از این دارو خورده باشی.

درمان با شیر تازه و عسل‌

[۲۲۲] حضرت ابو الحسن علیه السّلام فرمودند: هر که در آب منی او «۱» دگرگونی پدید آید شیر تازه و عسل او را سود رساند.

نهی از حجامت در روز سه شنبه‌

[۲۲۳] حمران می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرموده است: مردم با یک دیگر در چه اختلاف دارند؟ عرض کردم: چنین گمان می‌کنند که حجامت در روز سه شنبه نیکوتر است.

راوی می‌گوید: امام علیه السّلام فرمود: بر چه پایه چنین می‌پندارند؟ عرض کردم: می‌پندارند که این، روز خون است. امام علیه السّلام فرمود: درست می‌گویند ولی سزاوارتر این است که خون خود را در روز خودش به هیجان و جنبش درنیاورند. آیا نمی‌دانند که در روز سه شنبه ساعتی هست که هر که در آن ساعت حجامت کند خونش بند نیاید تا بمیرد یا آن پیش آید

______________________________

(۱) اگر مردی با مشکل فقدان یا کمبود نطفه در منی مواجه شود.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13508
صفحه از 420
پرینت  ارسال به