215
روضة الکافی (ترجمه)

به بیماری گری مبتلا شده‌اند و من آنها را از ترس آنکه به حیوانات دیگر سرایت نکند از شتران دیگرم جدا کرده‌ام و گاهی نیز برای چهارپایان سوت می‌زنم تا آب بخورند، حضرت علیه السّلام فرمود: مردی عرب نزد پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم آمد و گفت: گاهی من گوسفند و گاو و شتری را که به گری مبتلا شده‌اند به بهایی اندک به دست می‌آورم ولی از ترس اینکه گری آنها به دیگر شتران و گوسفندانم سرایت کند از خریدن آنها نگران و ناراحتم، پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: ای مرد عرب! این بیماری برای نخستین بار از کجا به این حیوان سرایت کرده است؟ سپس پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: نه واگیره است و نه فال بد و نه بوم و نه شوم و نه صفر و نه رضاع پس از گرفتن از شیر و نه تعرّب پس از هجرت و نه روزه خاموشی و حرف نزدن یک شبانه روز و نه طلاق پیش از نکاح و نه آزاد کردن بنده‌ای پیش از تملّک و خریداری و نه یتیمی پس از بلوغ.

نهی از فال بد زدن‌

[۲۳۵] عمرو بن حریث می‌گوید: امام صادق علیه السّلام می‌فرماید: فال بد زدن بر طبق همان چیزی است که در پیش خود فال بد زده‌ای، اگر آسان بگیری آسان گذرد و اگر سخت بگیری سخت گذرد و اگر چیزی به دل نگیری چیزی در میان نخواهد بود.

کفّاره فال بد زدن‌

[۲۳۶] امام صادق علیه السّلام فرموده است: پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم می‌فرمود: کفاره فال بد زدن توکل است بخدای.

داستان فراریان از طاعون‌

[۲۳۷] این حدیث را برخی از امام صادق علیه السّلام و برخی از امام باقر علیه السّلام روایت کرده‌اند که در تفسیر این آیه شریفه: أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
214

میان آن حنظل در شیشه‌ای بریزد مانعی ندارد، و هر گاه سرکه آن تمام شد دوباره سرکه تازه روی آن بریزد که این سرکه هر چه بیشتر کهنه شود به خواست خدا فایده‌مندتر گردد.

نظر امام صادق علیه السّلام در باره علم نجوم‌

[۲۳۳] عبد الرحمن بن سیابه می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کرد: جانم به قربانت، مردم می‌گویند نظر در علم نجوم روا نیست و من این علم را دوست می‌دارم، پس راستی اگر به دینم ضرر می‌زند که من به چیزی که به دینم ضرر زند نیازی ندارم، و اگر به دینم ضرر نمی‌زند بخدا من به این کار مایلم و نظر در آن را خوش می‌دارم. امام علیه السّلام فرمود:

آن گونه که می‌گویند نیست، آن به دین تو زیانی نمی‌رساند. سپس فرمود: شما در اموری از علم نجوم نظر می‌کنید که بسیارش حاصل نیاید و اندکش سودی ندارد، شما تنها روی طالع ماه حساب می‌کنید. آن گاه فرمود: آیا می‌دانی فاصله میان مشتری و زهره چند دقیقه است؟ عرض کردم: نه بخدا سوگند، فرمود: آیا می‌دانی فاصله میان ماه و زهره چند دقیقه است؟ عرض کردم: نه. فرمود: آیا می‌دانی فاصله میان سنبله و خورشید چند دقیقه است؟ عرض کردم: نه بخدا سوگند، تا به حال از هیچ یک از منجمان نشنیده‌ام. فرمود:

آیا می‌دانی فاصله میان سنبله و لوح محفوظ چند دقیقه است؟ عرض کردم: نه بخدا تاکنون از هیچ منجمی نشنیده‌ام. فرمود: میان هر یک از اینها شصت یا هفتاد دقیقه است، و تردید از عبد الرحمن راوی حدیث است. سپس فرمود: ای عبد الرحمن! این حسابی است که اگر کسی آن را حساب کند و به حقیقتش پی ببرد یک دانه نی را که در میان نیستان باشد و شماره نیهایی را که در سمت راست و چپ آن است و شماره آنچه پشت سر آن نی و جلوی آن قرار دارد همه را می‌فهمد تا بدان جا که حتی یک دانه از نیهای آن نیزار، بر او پوشیده نماند.

یکی از سخنان جامع پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم‌

[۲۳۴] نضر بن قرواش جمّال [شتردار] می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم که شترانی

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13493
صفحه از 420
پرینت  ارسال به