237
روضة الکافی (ترجمه)

پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم شترش گم شد و مردم [منافق] گفتند: این همان است که از آسمان به ما خبر می‌دهد ولی نمی‌داند شترش کجاست! در همین هنگام جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و عرض کرد: ای محمد! شترت در فلان درّه است و افسارش به فلان درخت پیچیده شده است. پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به منبر رفت و حمد و ثنای خدای به جای آورد و فرمود: ای مردم! شما در غیاب من پیرامون شترم سخن بسیار گفتید، اینک بدانید که آنچه خدا به من داده بهتر است از آنچه از من گرفته، بدانید که شتر من در فلان درّه است و افسارش به فلان درخت بسته شده. مردم به آن نشانی که حضرت صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم داد رفتند و همان جا که پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم گفته بود شتر را یافتند.

پس از این حدیث امام صادق علیه السّلام فرمود: اکنون نزد حاکم مدینه برو تا به وعده‌ای که به تو داده وفا کند، و این همان چیزی است که خدا تو را بدان خوانده بی‌آنکه از خدا آن را بخواهی.

حدیث ابو ذر

[۲۷۹] شعیب عقرقوفی می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: حدیثی از ابو ذر رضی اللَّه عنه رسیده که گفته است: سه چیز است که مردم آن را خوش نمی‌دارند و من آنها را خوش می‌دارم: مرگ را و تهیدستی را و بلا را. حضرت فرمود: این سخن چنان نیست که مردم روایت می‌کنند، بلکه مقصود ابو ذر این است که من مرگ در راه طاعت از خدای را، بیش از زندگی در راه نافرمانی خدا دوست دارم، و بلای در راه فرمانبری خدا را، بیش از تندرستی در نافرمانی خدا می‌خواهم، و تهیدستی در راه طاعت از خدا را، بیش از بی‌نیازی در راه نافرمانی خدا خواهانم.

خواب دیدن پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم‌

[۲۸۰] علی بن عیسی قمّاط از عمویش روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: جبرئیل نزد پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرود آمد در حالی که آن حضرت

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
236

یک دیگر را به وسیله ما بخورند [به نام ما از مردم بهره مادّی می‌برند].

فزونی فقر و نیاز در جامعه‌

[۲۷۶] فضیل بن یسار می‌گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: هر گاه دیدی که فقر و نیاز رو به فزونی نهاده است و مردم یک دیگر را پس می‌زنند امر خداوندی را منتظر باش. عرض کردم: قربانت گردم مفهوم فقر و نیاز را دانسته‌ام، ولی پس زدن مردم به چه معناست؟

امام علیه السّلام فرمود: اینکه مردی از شما نزد برادر دینی خویش برود و از او چیزی درخواهد و او آن گونه بدو بنگرد جز آنچه پیشتر بدو می‌نگریست. و با او سخن گوید متفاوت با شیوه‌ای که قبلا با او سخن می‌گفت.

یک سخن حکیمانه از امام سجّاد علیه السّلام‌

[۲۷۷] امام زین العابدین علیه السّلام به نقل از پدرش روایت می‌کند که ایشان به نقل از جد او فرموده است: رزق و روزی به میزان حماقت بسته است، و محرومیت به خرد و فرزانگی، و بلا به شکیبایی.

داستان گم شدن شتر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم‌

[۲۷۸] عمر برادر عذافر می‌گوید: مردی به من ششصد درهم- یا هفتصد درهم- داد که از مال امام صادق علیه السّلام بود و این پول در میان جوال من بود، و چون به حفیره رسیدم جوال پاره شد و هر چه در آن بود ریخت. در آن جا به حاکم مدینه برخوردم و او به من گفت: تو همان کسی هستی که خورجینت پاره شد و هر چه داشتی از میان رفت؟ گفتم: آری. گفت:

وقتی به مدینه آمدی پیش ما بیا تا برابر آن را به تو بدهیم. هنگامی که به مدینه رسیدم خدمت امام صادق علیه السّلام رفتم، آن حضرت به من فرمود: ای عمر! خورجینت پاره شد و هر چه داشتی از میان رفت؟ عرض کردم: آری. فرمود: آنچه خدا به تو داد بهتر است از آنچه خدا از تو ستاند.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13308
صفحه از 420
پرینت  ارسال به