241
روضة الکافی (ترجمه)

و پرچم را برافرازد و برد و عمامه را بر تن کند و چوبدستی مخصوص را به دست گیرد، و از خداوند برای ظهور خویش اجازت طلبد. برخی از نزدیکانش از این مهم آگاهی یابند و به نزد حسنی روند و او را بیاگاهانند و حسنی قیام کند و اهل مکه بر او بشورند و او را بکشند و سرش را برای شامی فرستند، در این هنگام صاحب الامر ظاهر گردد و مردم با او بیعت و از او پیروی کنند. در این هنگام شامی لشکری به مدینه گسیل دارد و خدای عزّ و جلّ سپاه او را پیش از رسیدن به مدینه نابود کند، و در این هنگام هر کدام از فرزندان علی علیه السّلام که در مدینه سکونت دارند به مکه بگریزد و به صاحب الامر بپیوندد، و حضرت صاحب الامر به سوی عراق حرکت کند و لشکری به سوی مدینه گسیل دارد تا مردم مدینه امنیت یابند و بدان جا باز گردند.

داستان برخورد امام صادق علیه السّلام با یکی از سپاهیان مدینه‌

[۲۸۶] مالک بن عطیّه از برخی از اصحاب امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که: امام صادق علیه السّلام خشمناک از خانه بیرون آمد و فرمود: اندکی پیش برای برآوردن نیازی از خانه بیرون آمدم و به یکی از سپاهیان مدینه برخوردم، او در برابر من فریاد زد که: لبّیک یا جعفر بن محمد لبّیک. من از همان جا به خانه بازگشتم و از سخنی که او به من گفته بود [مرا به جای خدا گرفته بود] هراسان و ترسان شدم و در سجده‌گاه خویش به درگاه خدای سجده کردم و روی بر خاک مالیدم و خویش را به درگاهش به خواری افکندم و از آنچه آن مرد به من گفته بود در پیشگاهش بیزاری جستم، و اگر عیسی بن مریم از آنچه خدا در باره‌اش فرموده بود تجاوز می‌کرد بی‌درنگ چنان کر می‌شد که دیگر نمی‌شنید و چنان کور می‌شد که دیگر نمی‌دید و چنان لال می‌گشت که برای همیشه توان سخن از کف می‌نهاد. سپس فرمود: خدا لعنت کند ابا الخطّاب را و او را با آهن بکشد.

نهی از تفاخر به قبیله و ملّیّت‌

[۲۸۷] مردی از دوستان امام موسی بن جعفر علیه السّلام می‌گوید: مردی از قریش نزد آن

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
240

می‌کردند و از هم بیزاری می‌جستند، اما آن مردی که تسلیم دیگری شد همان پیشوای بر حق نخستین و شیعیان او بودند. سپس فرمود: همانا یهود پس از حضرت موسی علیه السّلام هفتاد و یک فرقه شدند که یک فرقه آنها در بهشت و هفتاد فرقه دیگر در دوزخ، و مسیحیان پس از عیسی علیه السّلام هفتاد و دو فرقه شدند که یک فرقه آنها در بهشت و هفتاد و یک فرقه دیگر در دوزخند، و این امّت پس از پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم هفتاد و سه فرقه شدند که هفتاد و دو فرقه در آتش و یک فرقه در بهشتند، و از این هفتاد و سه فرقه سیزده فرقه دوستی و محبّت ما را با خود دارند که دوازده فرقه آنها در دوزخ و یک فرقه در بهشت جای دارند و شصت فرقه از دیگر مردم دوزخی خواهند بود [که دوزخیان همان هفتاد و دو فرقه خواهند بود].

مهلت حکومت حقّ و حکومت باطل‌

[۲۸۴] عبد اللَّه بن سنان می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: دوران حکومت باطل [ظاهرا] همچنان طولانی است و مدت حکومت حق، کوتاه.

حدیث در زمان فرج شیعیان‌

[۲۸۵] یعقوب سرّاج می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: فرج شیعیان شما چه هنگام است؟ فرمود: آن هنگام که فرزندان عباس با یک دیگر اختلاف یابند و بنیان حکومتشان به سستی گراید و کسانی به حکومت ایشان آز ورزند که پیشتر بدان آزی نداشتند، و عربیان زنجیر اسارت خویش بگسلند و هر نیرومندی قدرت خویش را هویدا سازد و آن شامی [سفیانی] ظهور کند و یمانی بیاید و حسنی جنبش به پا کند و صاحب الامر آنچه را از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به او ارث رسیده برگیرد و از مدینه به مکه رود. عرض کردم: آنچه از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به او ارث رسیده چیست؟ فرمود: شمشیر رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و زره و عمامه و برد و چوبدستی و پرچم و سلاح و زین مخصوص او. او آنها را برمی‌دارد تا به مکه درآید، پس شمشیر را از غلاف بیرون کشد و زره را بپوشد

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13501
صفحه از 420
پرینت  ارسال به