245
روضة الکافی (ترجمه)

دعوت‌کننده گمراه و پیروان او

[۲۹۵] ابو بصیر می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هیچ بنده‌ای نیست که مردمان را به گمراهی بخواند و پیروانی نیابد.

مساوات و برابری در سیره امام رضا علیه السّلام‌

[۲۹۶] مردی از اهل بلخ می‌گوید: من در سفر امام رضا علیه السّلام به خراسان ملتزم رکاب آن حضرت بودم. روزی حضرت فرمود سفره بگسترانند و بر سر سفره غلامان سیاه پوست و دیگران را دعوت کرد. عرض کردم: جانم به قربانت، خوب است برای اینها سفره‌ای جداگانه بیندازی، حضرت فرمود: این سخن را کنار نه، خداوند تبارک و تعالی یکی است و مادر و پدر یکی و پاداش آدمیان نیست مگر به اعمال آنان.

سرشت و طبیعت اجسام‌

[۲۹۷] ابن سنان می‌گوید: از ابو الحسن علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: سرشت و طبیعت اجسام به چهار چیز بسته است: هوا و نسیمی که جان جز بدان زندگی نمی‌یابد و هر درد و عفونت از بدن بیرون می‌کند، و زمینی که خشکی و گرما از آن زاده می‌گردد، و خوراکی که خون از آن پدید می‌آید. آیا ندیده‌ای که غذا به معده وارد می‌شود و معده آن را تغذیه می‌کند تا نرم گردد و سپس شیره‌اش گرفته می‌شود و پس از آن، طبیعت آدمی از آن شیره، خون پدید می‌آورد و تفاله آن بیرون می‌آید، و آب که زاینده بلغم است.

در بیان «خیر» نهری در بهشت‌

[۲۹۸] حسین بن اعین برادر مالک بن اعین می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: اینکه شخصی به دیگری می‌گوید خدا پاداش خیرت دهد، مفهوم «خیر» چیست؟ امام علیه السّلام فرمود: خیر نام نهری است در بهشت که سرچشمه‌اش کوثر است، و کوثر از ساق عرش

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
244

پس ایوب را بیاورند و بدان شخص گویند: آیا بلای تو سخت‌تر بود یا بلای او؟ او هم گرفتار بلا شد ولی به گناه دامن نیالود.

حدیث در آزادانه زیستن‌

[۲۹۲] اسماعیل بصری می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: شما [آزادانه] در همه جا می‌نشینید و تعریف می‌کنید و هر چه می‌خواهید می‌گویید و از هر که می‌خواهید بیزاری می‌جویید و نسبت به هر که اراده می‌کنید اظهار دوستی می‌کنید؟ عرض کردم:

آری. فرمود: آیا زندگی جز این است؟!

فضیلت نقل سخنان زیبای معصومین علیهم السّلام بدون کم و کاست‌

[۲۹۳] ابو بصیر می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: خداوند رحمت کند بنده‌ای را که ما را محبوب مردم سازد و ما را با آنها دشمن نمی‌کند. بخدا سوگند اگر همان زیباییهایی سخنان ما را برای آنها نقل می‌کردند، بهتر بود و کسی نمی‌توانست در آنان دست اندازی کند، ولی یکی از آنها سخنی از ما می‌شنود و آن را ده چندان می‌کند.

تفسیر آیه ۶۰ سوره مؤمنون از امام صادق علیه السّلام‌

[۲۹۴] ابو بصیر می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام پیرامون آیه شریفه: وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ... «۱» پرسش کردم. حضرت فرمود: مقصود شفاعت آنان و امیدی است که دارند و ترس آن را دارند که اعمالشان به سبب نافرمانی از خدای عزّ و جلّ به سوی ایشان باز گردد و امید آن دارند که از آنها پذیرفته شود.

______________________________

(۱) «و کسانی که ببخشند و با این حال باز دلهاشان ترسان است» (سوره مؤمنون/ آیه ۶۰).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 15144
صفحه از 420
پرینت  ارسال به