247
روضة الکافی (ترجمه)

نشانه‌های شخص بی‌تکبّر

[۳۰۲] اسحاق بن عمّار از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: هر که کفش خود را پینه زند و جامه‌اش را وصله کند و کالایی را که می‌خرد خود به خانه برد، از تکبّر برکنار است.

شیعه علی علیه السّلام‌

[۳۰۳] مفضّل بن عمر می‌گوید: من و قاسم شریکم و نجم بن حطیم و صالح بن سهل در مدینه بودیم و در باره ربوبیّت ائمه بحث و مذاکره می‌کردیم. پس یکی از آنها گفت: این چه سخنی است که می‌گویید؟ ما هم اینک به امام نزدیک هستیم و او هم از ما تقیّه نمی‌کند، پس برخیزید تا خدمت آن حضرت رسیم. مفضّل می‌گوید: ما برخاستیم و بخدا سوگند هنوز به در خانه آن حضرت نرسیده بودیم که دیدیم آن حضرت بدون کفش و قبا و در حالی که موی بر تنش راست ایستاده بود به ما فرمود: نه، نه! ای مفضّل و ای قاسم و ای نجم! نه نه، ما بندگانی گرامی در نزد خدا هستیم که در گفتار بدو پیشی نگیرند و به دستور او عمل کنند.

شیطان و یاورش تمریح‌

!! [۳۰۴] ابان بن عثمان از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: شیطان را یاوری است به نام تمریح که چون شب شود میان مشرق و مغرب را پر کند [همه جا زیر قدرت اوست].

[بنی امیّه و «وزغ»] [۳۰۵] عبد اللَّه بن طلحه می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام در باره «وزغ» پرسیدم؟ فرمود:

پلید است و همه انواعش از حیوانات مسخ شده هستند و هر گاه آن را بکشی باید غسل

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
246

سرچشمه می‌گیرد، و بر آن نهر منزلگاههای اوصیا و شیعیانشان بنا شده، و در دو طرف این نهر دخترکانی برآیند که هر گاه یکی از آنها از جای برآرند دیگری به جای او برآید، و نامشان به نام آن نهر [خیر] نامیده شده، و همین است مفهوم آیه شریفه: فِیهِنَّ خَیْراتٌ حِسانٌ «۱»، و مقصود گوینده از «جزاک اللَّه خیرا» همان منازلی است که خداوند برای گزیدگان و نیکان فراهم کرده است.

حدیث نهر بهشتی و حوریان‌

[۲۹۹] ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: در بهشت نهری است که در دو طرف آن حوریانی رسته‌اند، و چون مرد مؤمنی به یکی از آنها گذر کند و از آن خوشش بیاید آن را از جای برکند و خداوند عزّ و جلّ به جای آن، حوریه دیگری برویاند.

حدیث گنبدها

[۳۰۰] ابو حمزه می‌گوید: شبی در خدمت امام باقر علیه السّلام بودم. آن حضرت نگاهی به آسمان کرد و فرمود: ای ابا حمزه! این گنبد پدر ما آدم علیه السّلام است و خدای عزّ و جلّ جز این گنبد سی و نه گنبد دیگر دارد و در آنها آفریدگانی هستند که چشم بر هم زدنی خدای را عصیان نمی‌کنند.

[۳۰۱] عجلان ابی صالح می‌گوید: مردی خدمت امام صادق علیه السّلام رسید و به حضرت عرض کرد: قربانت گردم، این گنبد آدم علیه السّلام است؟ حضرت علیه السّلام فرمود: آری، و خدای عزّ و جلّ را گنبدهای فراوانی است، بدان که همانا در پس این مغرب سی و نه مغرب دیگر است، سرزمینهای سپیدی که از آفریده‌های خدا آکنده‌اند و همگان از نور آنها پرتو گیرند و چشم بر هم زدنی خدای را عصیان نکنند. آنها نمی‌دانند که آدم خلق شده یا نه و از اولی و دومی بیزاری می‌جویند.

______________________________

(۱) «در آن جا زنانی هستند زیبا روی» (سوره الرحمن (آیه ۷۰).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13516
صفحه از 420
پرینت  ارسال به