251
روضة الکافی (ترجمه)

نکنی تو را می‌کشم. آن مرد بدو گفت: کشته شدن من به دست تو بزرگتر از کشته شدن حسین بن علی علیه السّلام فرزند رسول اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به دست تو نیست. پس یزید دستور داد و او را بکشتند. سپس در پی علی بن الحسین علیه السّلام فرستاد و همان سخنی را به او گفت که به آن مرد قرشی گفته بود. علی بن الحسین علیه السّلام به او گفت: آیا اگر اقرار نکنم مرا نیز چونان مردی که دیروز کشتی می‌کشی؟ یزید- که لعنت خدا بر او باد- پاسخ داد: آری. علی بن الحسین علیه السّلام به او فرمود: به آنچه تو می‌خواهی اقرار می‌کنم، من بنده‌ای مجبورم که اگر بخواهی نگاهم می‌داری و اگر بخواهی می‌فروشی‌ام. یزید- که لعنت خدای بر او باد- به ایشان گفت: این برای تو بهتر شد که هم خونت را حفظ کردی و هم از شرفت کاسته نشد.

فرق بین ناصبی و زیدی‌

[۳۱۴] عبد اللَّه بن مغیره می‌گوید: به حضرت ابو الحسن علیه السّلام عرض کردم: من دو همسایه دارم یکی ناصبی و دیگری زیدی و من ناگزیرم با آنها رفت و آمد داشته باشم. با کدام یک آمد و شد کنم؟ امام علیه السّلام فرمود: هر دو بد هستند، هر که آیه‌ای از کتاب خدا را تکذیب کند اسلام را پشت سر خویش رها کرده است و همه قرآن و انبیا و پیامبران را تکذیب نموده.

امام علیه السّلام سپس فرمود: این یکی [ناصبی] دشمن توست و آن زیدی دشمن ما.

مجازات بی‌تفاوت بودن در برابر توهین به ائمه علیهم السّلام‌

[۳۱۵] عبید بن زراره از پدرش و او از امام باقر علیه السّلام روایت کرده که فرموده است:

هر کس در مجلسی بنشیند که در آن به امامی از امامان دشنام داده شود و این شخص بتواند به دفاع برخیزد و چنین نکند، خداوند عزّ و جلّ در دنیا جامه خواری بر پیکرش کشد و در آخرت به کیفر گرفتارش کند و نیکوئیهای معرفت ما را که به او داده، از او بستاند.

در فضیلت شیعه‌

[۳۱۶] ابو شبل می‌گوید: امام صادق علیه السّلام خطاب به من چنین آغاز سخن کرد و فرمود:

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
250

زیور و زینت مؤمن در دنیا و آخرت‌

[۳۱۱] عبد اللَّه بن سنان می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: سه چیز است که مؤمن بدان می‌بالد و زیور دنیا و آخرت بشمار است: نماز آخر شب، نومیدی او از آنچه در دست مردمان است و دوست داشتن امام از آل محمد صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم. امام علیه السّلام فرمود: و سه کس بودند که بدترین خلق خدا بودند و بهترین آفریدگان خدا گرفتار ایشان بودند: ابو سفیان که با پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم جنگید، معاویه که با علی علیه السّلام دشمنی ورزید، یزید بن معاویه- که نفرین خدا بر او باد- کشنده حسین بن علی علیه السّلام که با او آن قدر بستیزید که بکشتش.

منفورترین چیز در پیشگاه خداوند

[۳۱۲] ابو حمزه ثمالی از حضرت زین العابدین علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: حسب برای قرشی و عربی نیست جز به فروتنی، و کرامتی نیست جز به پرهیزگاری، و عملی نیست جز به نیّت، و عبادتی نیست جز به ژرف‌اندیشی در دین. آگاه باشید که منفورترین مردم به پیشگاه الهی آن کس است که به سنّت یک امام اقتدا می‌کند ولی از اعمال او پیروی نمی‌کند.

سه خصلت مخصوص مؤمن‌

[۳۱۳] برید می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: یزید بن معاویه برای رفتن به حج به مدینه آمد و آن جا سوی مردی از قریش فرستاد، و چون به نزد او آمد یزید بن معاویه بدو گفت: آیا تو اقرار می‌کنی که بنده من هستی، اگر بخواهم تو را می‌فروشم و اگر بخواهم به بردگی خویش درت می‌آورم؟ آن مرد گفت: بخدا ای یزید تو از نظر حسب و نسب در میان قریش ارجمندتر از من نیستی و پدر تو در اسلام و جاهلیّت از پدر من گرامیتر نبوده و خود تو هم در دینداری فضیلتی بیش از من نداری و از من بهتر نیستی، پس چگونه به آنچه خواستی اقرار کنم؟ یزید به او گفت: بخدا سوگند اگر این اقرار را

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 15275
صفحه از 420
پرینت  ارسال به