259
روضة الکافی (ترجمه)

و روزه و فرو خوردن خشم و چشم پوشی از تبهکار و مهربانی به کم توشه و دلجویی از همسایه و اعتراف به فضیلت اهل فضل، و دشمنان مایند ریشه هر شر و تباهی و از شاخه آنهاست زشتی و هرزگی. از آنهاست دروغ و بخل و سخن چینی و بریدن از خویشاوندان و رباخواری و بناحق خوردن مال یتیم و تجاوز به حقوقی که خداوند تعیین کرده و ارتکاب کارهای پنهان و پیدای پلید و زنا و دزدی و کارهای زشتی مانند اینها، و لذا دروغ می‌گوید هر که گمان می‌کند که با ماست لیکن به شاخه‌های دیگری جز ما چنگ می‌افکند.

چند نصیحت از امام صادق علیه السّلام‌

[۳۳۷] خالد بن نجیح می‌گوید: امام صادق علیه السّلام به مردی فرمود: بدان چه خدا روزیت کرده خشنود باش و به آنچه نزد دیگران است چشم مدوز و آرزوی آنچه را از دسترس تو بیرون است مکن زیرا هر که قناعت ورزید سیر گشت و هر که قناعت نورزید روی سیری ندید، پس بهره خویش را از آخرت طلب کن. امام صادق علیه السّلام فرمود: سودمندترین چیزها برای انسان آن است که پیش از دیگران عیب خود را دریابد، و سخت‌ترین کارها پنهان داشتن فقر و نداری است، و بی‌حاصل‌ترین چیزها یکی نصیحت کردن به کسی است که آن را نپذیرد و دیگر همسایگی است با انسان آزمند، و آسایش بخش‌ترین چیزها نومیدی از مردم است، و نیز فرمود: ناشکیبا و بد خلق مباش و خود را برای تحمّل کسی که با تو ناهمسوست و بر تو برتری و فضیلت دارد رام گردان، و اگر تو با او مخالفت نکنی فضل او را به رسمیت شناخته‌ای، و هر که فضلی را برای کسی نشناسد خودکامه خواهد بود. نیز به مردی فرمود: بدان که هر کس در پیشگاه خداوند تبارک خواری نورزد ارجمندی نیابد، و هر که در پیشگاهش تواضع نکند والایی نیابد، و به مردی فرمود: امر دینت را استوار ساز آن گونه که دنیامداران امر دنیاشان را، زیرا دنیا گواهی است زنده که بدان وسیله آنچه از آخرت نهان است شناخته می‌شود، پس آخرت را با آن بشناس و به دنیا جز از سر پندآموزی منگر.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
258

دارنده حقیقت ثابت و استوار

[۳۳۳] زید ابو الحسن می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که فرمود: هر که حقیقت ثابت و استواری داشته باشد در شبهه‌ها ایستا و غیر پویا توقف نکند تا جایی که مرز هدف خود را بشناسد و حکم رویداد تازه را از زبان وارث دانش بجوید، و به چه چیز ندانستید آنچه را منکر شدید؟ و به چه چیز آنچه را دیدید دانستید اگر مؤمنانید؟

چیرگی حقّ بر باطل در قرآن‌

[۳۳۴] یونس بن عبد الرحمن در حدیث مرفوعی از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: هیچ باطلی نیست که در برابر حق بایستد مگر آنکه حق بر باطل چیرگی یابد و دلیل آن این گفتار پروردگار است که: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ «۱».

نصیحتی از امام باقر علیه السّلام‌

[۳۳۵] در حدیث مرسلی از امام باقر علیه السّلام روایت شده که فرمود: کسی را جز خدا تکیه‌گاه خود نگیرید که در این صورت مؤمن نباشید، زیرا هر گونه سبب و نسب و خویشی و تکیه‌گاه و بدعت و شبهه‌ای گسسته گردد آن گونه که غباری که روی سنگ سخت قرار گرفته به محض آمدن باران تند زدوده گردد مگر آنچه را که قرآن اثبات کرده باشد.

حدیث در اینکه ائمه علیهم السّلام ریشه هر گونه خیر و نیکی می‌باشند

[۳۳۶] ابن مسکان از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: ما ریشه هر گونه خیر و خوبی هستیم و همه نیکیها از شاخه‌های ماست، و از جمله نیکیهاست یکتاپرستی و نماز

______________________________

(۱). «بلکه حق را بر باطل می‌افکنیم تا آن را خوار و کوچک نموده پس آن را نابود ساخته است» (سوره انبیاء/ آیه ۱۸).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13318
صفحه از 420
پرینت  ارسال به