293
روضة الکافی (ترجمه)

خلقت فرشتگان‌

[۴۰۴] حکم بن عتیبه از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: در بهشت رودی است که جبرئیل هر بامداد در آن فرود می‌رود، و چون بیرون آید حرکتی به خود می‌دهد، و خدای عزّ و جلّ از هر قطره آبی که از بدن او بچکد فرشته‌ای خلق کند.

فرشته عجیب الخلقه‌

[۴۰۵] مردی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: خدای عزّ و جلّ را فرشته‌ای است که میان پره گوش او تا شانه‌اش فاصله‌ای است باندازه پریدن پرنده به مدت پانصد سال.

خروس آسمانی‌

[۴۰۶] محمد بن فضیل از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: خدای عزّ و جلّ را خروسی است که پاهایش در زمین هفتم و گردنش زیر عرش قرار دارد و بالهایش در هواست، و چون نیمه شب یا ثلث دوم آخر شب برسد دو بالش را بر هم زند و فریاد کند:

«سبّوح قدوس ربنا اللَّه الملک الحق المبین فلا اله غیره رب الملائکة و الروح»، پس با این صدا خروسهای زمین بال خود را بر هم می‌زنند و آواز سر می‌دهند.

حجامت با حالت ناشتا

[۴۰۷] عمار ساباطی می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: پیشینیان شما در باره حجامت چه عقیده‌ای داشتند؟ عرض کردم: می‌پنداشتند که حجامت در ناشتایی بهتر است از روی غذا. فرمود: نه، در روی غذا خون در رگها بیشتر عبور می‌کند و نیروی بیشتری به بدن می‌بخشد.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
292

متعال به چرخاننده چرخ دستور می‌دهد تا آن را بشتاب بچرخاند و از این روی روزها و شبها و سالها و ماههایشان کوتاه می‌گردد، و خدای عزّ و جلّ نیز به همان عدد شبها و ماهها وفا کرده.

محل وزیدن بادها

[۴۰۱] عرزمی می‌گوید: در محضر امام صادق علیه السّلام در حجر اسماعیل زیر ناودان نشسته بودیم و دو نفر با یک دیگر بگو مگو می‌کردند. یکی از آن دو به دیگری گفت: بخدا سوگند تو نمی‌دانی که باد از کجا وزیدن می‌گیرد. و چون این سخن را زیاد دنبال کرد امام علیه السّلام به او فرمود: آیا تو می‌دانی؟ گفت: نه، اما از مردم شنیده‌ام که مسایلی را مطرح می‌کنند. من به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: قربانت گردم، باد از کجا می‌وزد؟ فرمود: باد زیر همین رکن شامی نهفته است، و هر گاه خدا بخواهد مقداری از آن را بیرون بیاورد بیرون بیاورد، اگر باد جنوب است جنوب و اگر شمال است شمال و اگر باد صباست باد صبا و اگر دبور است دبور. سپس فرمود: نشانه‌اش همین است که همیشه این رکن را در حال حرکت می‌بینی در زمستان و تابستان و شب و روز.

بیشترین خلایق‌

[۴۰۲] داود رقّی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: هیچ خلقی بیشتر از فرشتگان نیستند. هر شب هفتاد هزار فرشته از آسمان فرود می‌آیند و در همان شب کعبه را طواف می‌کنند و همین گونه است در هر روز.

در انواع فرشتگان‌

[۴۰۳] عبد اللَّه بن طلحه در حدیث مرفوعی از پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم روایت می‌کند که فرمود: فرشتگان سه دسته‌اند: دسته‌ای دو بال دارند و دسته‌ای سه بال و دسته‌ای چهار بال.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13302
صفحه از 420
پرینت  ارسال به