307
روضة الکافی (ترجمه)

نداشتند که از آن سود برند و حضرت نوح علیه السّلام آنها را به آمدن هود مژده و به پیروی کردن از او فرمانشان داد، و بدانها دستور داد که وصیتنامه را در سر هر سال یک بار باز کنند و در آن بنگرند و این روز، عید آنها بود.

وظیفه شیعه در برابر مخالفان‌

[۴۳۱] ابو حمزه می‌گوید: به امام باقر علیه السّلام عرض کردم: برخی از هم کیشان ما به دگراندیشان دروغ می‌بندند و آنها را به حرامزادگی نسبت می‌دهند. امام باقر علیه السّلام فرمود:

دست شستن از این کار نیکوتر است، و سپس فرمود: ای ابا حمزه! بخدا سوگند همه مردم زاده فحشایند جز شیعه ما. عرض کردم: چه دلیلی بر این مطلب برای من هست؟ حضرت فرمود: دلیل آن کتاب خداست، چه، خدا عزّ و جلّ از همه غنایم سه سهم را برای ما مقرر کرده است و می‌فرماید: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیَتامی وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ... «۱»، پس ماییم صاحبان خمس و غنیمت که بر تمام مردم، جز شیعیانمان حرامش کرده‌ایم. ای ابا حمزه! سرزمینی گشوده نشود و خمسی از آن بیرون نرود و بر چیزی از آن دست نزنند مگر آنکه به دست آن کس که رسیده حرام باشد خواه زن باشد یا مال، و اگر حقّ ظاهر گردد مردی را که نزد خود عزیز است در معرض فروش درآورند در میان کسانی که چیزی بر بهای او نیفزایند تا جایی که مردی از ایشان [مخالفان] حاضر است هر چه دارد بدهد و راه نجاتی برای خویش بیابد ولی بدان نرسد، و اینها بودند که ما و شیعیان ما را از حقّ خود محروم کردند آن هم بدون آنکه عذری داشته باشند و نه حقّی و نه حجّتی. عرض کردم: منظور از این فرموده پروردگار:... هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَی الْحُسْنَیَیْنِ... «۲» چیست؟ امام علیه السّلام فرمود: یا مرگ در راه اطاعت از خدا و یا درک ظهور امام، ولی ما در باره آنها با همین سختی

______________________________

(۱) «بدانید که هر چه به غنیمت گیرید پنج یک آن از خدا و پیامبر و خویشان او و تنگدستان و در راه ماندگان است» (سوره انفال/ آیه ۴۱).

(۲) «بگو مگر برای ما جز یکی از دو سرانجام نیک را انتظار می‌برید؟» (سوره توبه/ آیه ۵۲).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
306

مدّت عمر حضرت نوح علیه السّلام‌

[۴۲۹] برخی از اصحاب ما از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کنند که فرمود: نوح دو هزار و سیصد سال عمر کرد، هشتصد و پنجاه سال پیش از آنکه به پیامبری برانگیخته شود و نهصد و پنجاه سال در میان مردم ایشان را به سوی خدا فرا می‌خواند و پانصد سال پس از طوفان، که کشتی فرود آمد و آب فرو نشست و شهرها را از نو بنیاد نهاد و فرزندانش را در شهرها جا داد. سپس فرشته مرگ در حالی نزد او آمد که وی در آفتاب نشسته بود و به او گفت: آمده‌ام تا جانت را بگیرم. نوح فرمود: اجازه می‌دهی از آفتاب به سایه بروم؟ گفت:

آری. نوح از آفتاب به سایه آمد و سپس فرمود: ای فرشته مرگ! آنچه از عمر دنیا بر من گذشت چونان آمدن من بود از آفتاب به سایه، اکنون آنچه را بدان مأمور هستی انجام بده، و بدینسان عزرائیل جان او را بستاند.

داستان رحلت حضرت نوح علیه السّلام‌

[۴۳۰] اسماعیل بن جابر و دیگران از امام صادق علیه السّلام روایت کرده‌اند که: حضرت نوح علیه السّلام پس از طوفان پانصد سال زندگی کرد و سپس جبرئیل از سوی خدا نزد او آمد و گفت: ای نوح! دوران پیامبری تو به سر رسیده و روزگارت به نهایت گراییده، پس به اسم اکبر و میراث علم و نشانه‌های علم پیامبری که همراه توست بنگر و آنها را به پسرت سام بسپر، زیرا من زمین را واننهم جز آنکه در آن دانشمندی باشد که طاعت من با او شناخته آید و راه هدایت من بدو دانسته گردد و او وسیله نجاتی باشد در فاصله مرگ یک پیامبر و برانگیخته شدن پیامبری دیگر، و شیوه من چنان نیست که مردم را بدون حجتی از سوی خویش و بدون فرا خواننده‌ای به سوی خود و راهنمایی به راهم و کسی که دانای به فرمان من باشد وانهم، و حکم کرده‌ام که برای هر قومی هدایتگری بگمارم که سعادتمندان را بدو ره بنمایم و حجّت من باشد برای نگون بختان. امام علیه السّلام فرمود: پس نوح علیه السّلام اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوت را به سام سپرد، در حالی که حام و یافت دانشی

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13256
صفحه از 420
پرینت  ارسال به