337
روضة الکافی (ترجمه)

نامیمونی بر سر راه مسافر پنج چیز است: کلاغی که در سمت راست او بانگ زند و دم خود را بگستراند. گرگی که رو در روی شخص مسافر زوزه کشد و بر سر دم نشیند و باز زوزه کشد و برخیزد و بنشیند و تا سه بار چنین کند. آهویی که از سمت راست به سمت چپ درآید. جغدی که بانگ زند. زنی با موی جو گندمی که از روبرو درآید، و ماده الاغ گوش بریده. پس هر کس به اینها بد دل گردد باید چنین گوید: «اعتصمت بک یا ربّ من شرّ ما أجد فی نفسی»، و این چنین از شر آنها محفوظ خواهد ماند.

در فضیلت شیعیان‌

[۴۹۴] عمرو بن ابی المقدام می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: همانا خداوند تبارک شیعیان ما را به زیور فرزانگی بیاراست، و به سبب آگاهیش از ایشان، پیش از آفرینش آدم، جامه دانش بر پیکر آنها پوشاند.

[۴۹۵] صباح بن سیابه از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: چه بسا مردی که شما [شیعیان] را دوست بدارد در حالی که عقیده شما را نمی‌داند و خدای عزّ و جلّ به بهشتش برد. و چه بسا فردی که شما را دشمن می‌دارد و از عقیده شما آگاهی ندارد و خدای عزّ و جلّ او را به دوزخ فرستد، و چه بسا فردی از شما بدون آنکه کاری کند نامه عملش [از کار خیر] آکنده است. عرض کردم: چگونه چنین می‌شود؟ فرمود: به گروهی برمی‌خورند که از ما بدگویی می‌کنند، و چون او را ببینند به یک دیگر بگویند: بس کنید که این مرد از شیعیان ایشان است، و فردی از شیعیان ما به آنها بگذرد و از او عیبجویی کنند و بد او را بگویند. خدای عزّ و جلّ در برابر اینها برای آن کس حسنه بنگارد تا آنکه نامه عملش پر شود بی‌آنکه کاری کرده باشد.

فضیلت دیدار شیعیان با یک دیگر

[۴۹۶] ابو خدیجه می‌گوید: امام صادق علیه السّلام به من فرمود: فاصله میان تو و بصره چقدر است؟ گفتم: اگر باد، موافق باشد از طریق آب پنج روز و از راه خشکی در حدود هشت

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
336

دو وقت] با اینکه سلامت شما ضمانت شده است.

سفارش به سفر در هنگام شب‌

[۴۸۹] سکونی از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که رسول اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: بر شما باد سفر در شب که زمین در شب درنوردیده می‌شود.

وضعیّت زمین در شب‌

[۴۹۰] حمران بن اعین می‌گوید: به امام باقر علیه السّلام عرض کردم: مردم می‌گویند: زمین در شب برای ما درنوردیده می‌شود، چگونه درنوردیده می‌شود؟ امام علیه السّلام فرمود: این چنین، و سپس جامه خود را پیچید.

[۴۹۱] حمّاد بن عثمان از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: زمین در آخر شب درنوردیده می‌شود.

نهی از سفر در روز دوشنبه‌

[۴۹۲] ابو ایوب خزّاز می‌گوید: آهنگ سفر کرده بودیم که برای خداحافظی خدمت امام صادق علیه السّلام رسیدیم. امام علیه السّلام فرمود: چنین می‌نماید که شما برکت روز دوشنبه را طالبید.

عرض کردیم: آری. امام علیه السّلام فرمود: و چه روزی نامیمونتر از روز دوشنبه؛ روزی که ما پیامبرمان را از کف دادیم و پیوند وحی از ما گسسته گشت. در این روز به سفر نروید و در روز سه شنبه آهنگ سفر کنید.

چند علامت نامیمون در هنگام سفر

[۴۹۳] سلیمان جعفری از امام موسی بن جعفر علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: نشانه

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 14153
صفحه از 420
پرینت  ارسال به