355
روضة الکافی (ترجمه)

قرار داد. ما نماز عصر را خواندیم و بدان جا رفتیم و دیدیم که آن حضرت بر تختی تکیه زده که ارتفاعش از زمین کم بود. ما گرد ایشان نشستیم. آن حضرت برخاست و نشست و پاهای خود را از روی تخت دراز کرد به گونه‌ای که پاهای حضرت به زمین رسید، سپس فرمود: سپاس مر خدا را سزاست، مردم به راست و چپ رفتند، گروهی مرجئه، دسته‌ای خوارج، شماری قدریه گشتند و شما را ترابیّه می‌نامند. سپس دست راست خود را بالا برد و فرمود: بدانید بخدا سوگند که آن [دین حقیقی] نیست مگر خدای یگانه‌ای که شریک ندارد و رسولش و خاندان رسولش و شیعه آنها- کرّم اللَّه وجوههم-، و آنچه جز این است چیزی نیست، و بخدا سوگند علی علیه السّلام برای سرپرستی و هدایت مردم شایسته‌ترین مردم بود و این سخن را سه بار تکرار کرد.

[۵۲۱] از امام صادق علیه السّلام روایت کرده‌اند که فرمود: همانا به فرشتگانی که در آسمان دنیا هستند به یک نفر، دو نفر، سه نفری که فضیلت خاندان محمّد صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم را یاد می‌کنند سر می‌کشند و به یک دیگر می‌گویند: آیا نمی‌بینید که این گروه با کم بودن شمارشان و فراوانی دشمنانش فضیلت خاندان محمّد را به یاد یک دیگر می‌آورند. گروهی از فرشتگان بدیشان می‌گویند: این فضل و کرم خداست که به هر کس خواهد دهد و کرم خدا بسیار است.

مدارا با شیعیان‌

[۵۲۲] عمر بن حنظله می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: ای عمر! به شیعیان ما [کارهای دشوار] تحمیل نکنید و با آنها مدارا کنید، زیرا مردم طاقت آنچه شما تحمّل می‌کنید ندارند.

تفسیر چند آیه در باره مخالفان‌

[۵۲۳] حسین جمال از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که در باره آیه شریفه:... رَبَّنا

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
354

یک حدیث در باره مغیریّه‌

[۵۱۷] عمر بن یزید می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: مغیریه [طرفداران مغیرة بن سعید بجلی که بر امام باقر علیه السّلام دروغ می‌بست] چنین گمان می‌کنند که امروز جزء شب بعد است. حضرت علیه السّلام فرمود: دروغ گفته‌اند، امروز جزء شب گذشته است. مردم بطن نخله هنگامی که ماه را دیدند گفتند: ماه حرام برآمد.

فضیلت شیعیان‌

[۵۱۸] عمّار بن یاسر می‌گوید: در حالی که من در خدمت پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم بودم حضرتش فرمود: شیعیان خاص و ناب، از ما اهل بیت هستند. عمر گفت: ای پیامبر خدا! آنها را به ما بشناسان تا ما با آنها آشنا شویم. پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: من این سخن را به شما نگفتم مگر آنکه خواستم شما را از آن آگاه کنم. سپس پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: منم دلیل و راهنمای بر خدای عزّ و جلّ و علی یاور دین من است، و خاندانش چراغ آن می‌باشند، و ایشان پرتو بخشی هستند که [دیگران] از آنها پرتو می‌گیرند. عمر گفت: ای رسول خدا! پس اگر کسی دلش با این سخن همراه نباشد؟ پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: دل را در جایگاه خود ننهاده‌اند مگر آنکه با این سخن همراه باشد یا با آن به مخالفت برخیزد، پس هر که دلش موافق ما اهل بیت بود نجات یافت و هر که دلش مخالف ما خاندان بود اهل هلاکت و نابودی خواهد بود.

[۵۱۹] قتیبه اعشی می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: شما برای ما با پدران، پسران و همسران خویش دشمنی ورزیدید و در برابر، پاداش شما بر خداوند عزّ و جلّ می‌باشد، و بدانید که نیازمندترین وقت شما [به ولایت و دوستی ما] آن هنگامی است که جانها به این جا رسد، و با دست مبارک به گلوی خود اشاره کرد.

[۵۲۰] سعید بن یسار می‌گوید: من و حارث بن مغیره نصری و منصور صیقل از امام صادق علیه السّلام اجازه ملاقات خواستیم و حضرت وعده دیدار ما را در خانه طاهر، نوکر خود

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 14240
صفحه از 420
پرینت  ارسال به