363
روضة الکافی (ترجمه)

الحسین علیه السّلام فرمود: پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از خدیجه فرزندی جز فاطمه علیها السّلام نیاورد که بر سرشت و فطرت اسلام به دنیا آمده باشد. خدیجه یک سال پیش از هجرت پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از دنیا رفت و ابو طالب نیز یک سال پس از مرگ خدیجه، دیده از جهان فرو بست، و چون پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم هر دوی آنها را از دست داد از ماندن در مکّه دلتنگ شد و اندوه فراوانی وجود او را دربرگرفت و از شرّ کافران قریش بر جان خویش بیم برد و لذا به جبرئیل شکایت کرد و خداوند عزّ و جلّ به او وحی فرمود که: از این سرزمین که مردمش ستمگرند بیرون رو و به مدینه هجرت کن که در مکّه دیگر یاری برایت باقی نمانده است و علم جنگ با مشرکان برافراز. در این هنگام بود که پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به سوی مدینه روی آورد.

سعید بن مسیّب می‌گوید: من عرض کردم: چه هنگام، نماز به گونه‌ای بر مسلمانان واجب شد که امروز آن را به جای می‌آورند؟ امام علیه السّلام فرمود: در مدینه هنگامی که دعوت به اسلام آشکار شد و اسلام جان گرفت و خدای عزّ و جلّ جهاد را بر مسلمانان واجب فرمود، پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم هفت رکعت به نمازها بیفزود، دو رکعت به نماز ظهر و دو رکعت به نماز عصر، و یک رکعت به نماز مغرب و دو رکعت به نماز عشاء، و نماز صبح را همان گونه که بود رها کرد، زیرا فرشتگان روز شتاب دارند که از آسمان فرود آیند و فرشتگان شب نیز شتاب دارند که زودتر به آسمان روند و فرشتگان شب و روز در نماز صبح پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم شرکت می‌کردند و لذا خداوند فرموده است:... وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً «۱»، و هم مسلمانان و هم فرشتگان روز و شب در آن حاضر می‌شوند.

نهی از بدگویی مردم‌

[۵۳۷] هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: چقدر آسان است آنچه مردم را از شما خشنود می‌کند، زبانهای خود را از [بدگویی به] آنها نگاه دارید.

______________________________

(۱) «و نماز صبح که براستی نماز صبح محل حضور و اجتماع است» (سوره اسراء/ آیه ۷۸).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
362

راه شتر را باز کنید که او مأمور است. شتر، همان طور که رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم مهارش را بر سرش انداخته بود رفت تا به جایی رسید که اینک مشاهده می‌کنید، و در این هنگام با دست خود به درب مسجد پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم اشاره کرد، دربی که نزد آن بر جنازه‌ها نماز می‌خوانند.

شتر پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به آن جا که رسید توقف کرد و زانو زد و پهلو بر زمین نهاد. پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم پیاده شد و ابو ایّوب پیش آمد و بار و بنه آن حضرت را برداشت و به خانه خود برد. پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به آن منزل رفت و علی علیه السّلام نیز با پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم در آن خانه بود تا وقتی که مسجد ساخته شد و در اطراف آن برای پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و علی علیه السّلام اتاقهایی ساختند و آن دو به آن جا منتقل شدند.

سعید بن مسیّب در این جا به علی بن الحسین علیه السّلام عرض کرد: قربانت گردم، ابو بکر در هنگام ورود پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به مدینه همراه آن حضرت بود، او در کجا از حضرت صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم جدا شد؟ حضرت فرمود: هنگامی که پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به قبا وارد شد و به انتظار آمدن علی علیه السّلام در آن جا توقف کرد ابو بکر به پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم عرض کرد: برخیز تا راهی مدینه شویم، زیرا مردم با آمدن شما شاد می‌شوند و برای ورود شما لحظه شماری می‌کنند، پس بیا تا به مدینه برویم و در این جا به انتظار آمدن علی علیه السّلام درنگ مکن که فکر نمی‌کنم او تا یک ماه دیگر بیاید. پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: هرگز، او بزودی خواهد آمد و من از این جا نمی‌روم تا عموزاده و برادر خدایی و محبوبترین فرد خاندانم نزد من بیاید، زیرا او بود که با جان خود مرا از شرّ مشرکان حفظ کرد. امام علیه السّلام می‌فرماید: در این هنگام ابو بکر خشمگین شد و تنفّر در دل گرفت و نسبت به علی علیه السّلام حسادت ورزید و این نخستین دشمنی او با پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به سبب علی علیه السّلام و اوّلین مخالفت او با پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم بود، و لذا ابو بکر به مدینه آمد و پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم در انتظار آمدن علی علیه السّلام در قبا ماند.

سعید بن مسیّب می‌گوید: من به علی بن الحسین علیه السّلام عرض کردم: پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم در چه زمانی فاطمه را به ازدواج علی علیه السّلام درآورد؟ امام علیه السّلام فرمود: این ازدواج یک سال پس از هجرت در مدینه صورت پذیرفت و فاطمه علیها السّلام در آن هنگام، نه سال داشت. علی بن

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 12090
صفحه از 420
پرینت  ارسال به