389
روضة الکافی (ترجمه)

شما فرشتگان با شما در کار خیر برادر و همکارند. هر گاه به سختی گرفتار آمدید به پیشگاه الهی دعا کنید و هر گاه به غفلت مبتلا شدید بکوشید. شما بهترین خلق هستید.

خانه‌های شما برای شما بهشت است و گورهای شما برای شما بهشت، برای بهشت آفریده شده‌اید و نعمت شایسته شما در بهشت است و به سوی بهشت است فرجام کار شما که بدان خواهید رسید.

حکایت زن حبشی و مرد مزاحم‌

[۵۵۷] فضیل از امام باقر علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم هنگامی که از حبشه برگشته به جعفر فرمود: شگفت‌ترین چیزی که در حبشه دیدی چه بود؟ او در پاسخ گفت:

زنی حبشی را دیدم که عبور کرد در حالی که زنبیلی بر سر داشت و مردی گذشت که برای او مزاحمت ایجاد کرد و به آن زن خورد و آن زن را به زمین انداخت و زنبیل از سر زن به زمین افتاد، و آن زن برخاست و نشست و گفت: ای مرد! وای بر تو از جزا دهنده روز جزا هنگامی که بر کرسی نشیند و حق ظالم را از مظلوم ستاند، و رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم در شگفت شد.

داستان ولادت و تربیت حضرت ابراهیم علیه السّلام‌

[۵۵۸] ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت کند که فرمود: آزر پدر ابراهیم علیه السّلام ستاره‌شناس نمرود بود و هیچ کاری جز برای او و به دستور او نمی‌کرد. شبی در ستاره‌ها نگریست و به نمرود گفت: هر آینه من چیز شگفتی می‌بینم. نمرود گفت: چه می‌بینی؟ آزر گفت: کودکی در سرزمین ما دیده به جهان خواهد گشود که نابودی ما به دست اوست و پس از مدّت کوتاهی مادرش بدو آبستن شود. امام علیه السّلام فرمود: نمرود از این گزارش در شگفت شد و گفت: آیا تاکنون زنان بدو آبستن شده‌اند؟ آزر گفت: نه. امام فرمود: نمرود زنان را از مردان جدا کرد و هیچ زنی را نگذاشت جز اینکه او را در شهری جای داد که بدو دسترس نبود، و آزر خود با زنش درآمیخت و زن آبستن ابراهیم شد. آزر پنداشت که این

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
388

باشیم. ما بخدا و رسول او ایمان داریم.

نگاه داشتن حرمت مؤمن و فضیلت شیعیان‌

[۵۵۶] ابو حمزه می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: همین که مؤمنی به برادر مؤمن خود اف بگوید از قلمرو پیوست و دوستی او بیرون رود، و هر گاه بدو گوید: تو دشمن من هستی، یکی از آن دو کافر شود، زیرا خداوند عزّ و جلّ از کسی عملی نپذیرد که با عتاب و سرزنش در مقام نصیحت مؤمنی برآید، و از هیچ مؤمنی عملی نپذیرد که در دلش نسبت به مؤمنی بدی خواهد. اگر پرده از برابر دیدگان مردم برگرفته می‌شد و می‌دیدند که میان خدای عزّ و جلّ با مؤمن چه پیوندی است گردن آنها در برابر مؤمن خم می‌شد و امور آنها هموار می‌گردید و فرمانبری آنها بر ایشان آسان می‌شد، و اگر می‌توانستند بنگرند به آن همه عملی که مردود است از طرف خدای عزّ و جلّ، هر آینه می‌گفتند: خدای عزّ و جلّ از احدی عملی نپذیرد. او می‌گوید: شنیدم آن حضرت علیه السّلام به یکی از شیعیان می‌فرمود: شما پاکان هستید و زنان شما نیز پاکان هستند و هر زن با ایمانی حوریه شوخ چشم است و هر مرد مؤمن مقام صدّیقی دارد. او می‌گوید: از حضرت علیه السّلام شنیدم که می‌فرمود: شیعیان ما نزدیکترین خلقند به عرش خدای عزّ و جلّ در روز رستخیز، و هیچ یک از شیعیان ما نیست که برای نماز برخیزد مگر آنکه به شماره مخالفان او فرشته‌ها گرد او را بگیرند و به اجماع بر او درود فرستند تا از نماز خود فارغ شود، و راستی که روزه‌دار شما در بستانهای بهشت برخوردار باشد و فرشتگان بر او همی درود فرستند تا افطار کند.

و شنیدم که می‌فرمود: شمایید اهل تحیّت خداوند با درود او، و اهل اختصاص به رحمت خاصّه حضرت او، و اهل توفیق کار خیر به عصمت و نگاهداری او، و اهل دعوت خداوند در پرتو فرمانبری از او. نه حسابی بر شماست و نه ترسی و نه اندوهی، شما برای بهشت آفریده شده‌اید و بهشت برای شما، نام شما در نزد ما صالحان و هم مصلحان باشد و شما اهل رضا و خشنودی باشید به درگاه خدای عزّ و جلّ در پرتو خشنودی خدا از

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 15282
صفحه از 420
پرینت  ارسال به