399
روضة الکافی (ترجمه)

تفسیر و تأویل برخی آیات‌

[۵۶۸] فیض بن مختار می‌گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: این آیه را چگونه می‌خوانی:

وَ عَلَی الثَّلاثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا «۱»؟ امام علیه السّلام فرمود: اگر آن سه نفر به جا مانده بودند در حال فرمانبرداری بودند، ولی مخالفت کردند. مقصود عثمان و دو رفیق او هستند که بخدا سوگند صدای سم اسب و برخورد سنگی را نشنیدند مگر آنکه گفتند: بر سر ما ریختند، و خدا، ترس را بر آنها چیره گرداند تا صبح کردند.

[۵۶۹] ابو بصیر از امام باقر علیه السّلام روایت کرد که: من عرض کردم آیه را این طور که معروف است قرائت می‌کنم: التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ... «۲». امام علیه السّلام فرمود: نه، بخوان التّائبین العابدین، و چون دلیل آن پرسش شد فرمود: خدا از مؤمنان که تائب و عابد بودند جان و مالشان را خرید [یعنی این جمله صفت مؤمنان است که در آیه پیش آمده و از نظر اعراب باید مطابق با موصوف خود باشد، و چون در آن جا «مؤمنین» آمده صفت آن هم باید با «یاء» باشد].

[۵۷۰] اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: خدای تبارک و تعالی این آیه را چنین نازل فرمود: لقد جاءنا رسول من أنفسنا عزیز علیه ما عنتنا حریص علینا بالمؤمنین رؤوف رحیم «۳».

[۵۷۱] ابن فضّال از امام هشتم علی بن موسی الرضا علیه السّلام روایت کرده که حضرت آیه را این گونه تلاوت فرمود:... فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ علی رسوله وَ أَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها... «۴».

عرض کردم: این آیه چنین است؟ فرمود: ما آن را این گونه تلاوت می‌کنیم و نزول آن نیز

______________________________

(۱) «و بر آن سه کس که به جا ماندند» (سوره توبه/ آیه ۱۱۸).

(۲) «توبه‌کنندگان و عبادت پیشگان» (سوره توبه/ آیه ۱۱۲).

(۳) «هر آینه پیامبری از خود ما بر ما مبعوث شد که هر آنچه ما را رنج می‌دهد بر او گران می‌آید، سخت به شما دلبسته است و با مؤمنان رؤوف و مهربان است» (سوره توبه/ آیه ۱۲۸).

(۴) «خداوند آرامش خود را بر رسولش فرو فرستاد و او را با سپاهیانی یاری رساند که آنها را نمی‌بینید».

(سوره توبه/ آیه ۴۰).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
398

قصه‌ها بود پس از مرگ تو و همهمه‌ها* گر تو بودی ز کجا این همه مشکل می‌شد ما تو از دست بدادیم و زمینی بی‌نم* شده و قوم تو مختل و حضور تو کنون لازم شد

آگاهی پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از کشته شدن جعفر بن ابی طالب در جنگ موته‌

[۵۶۵] ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: در حالی که پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم در مسجد [مدینه] بود بلندیهای زمین در نظرش پست و پستیهای آن از میان رفت تا جعفر بن ابی طالب را در میدان نبرد [موته] با کافران دید و مشاهده فرمود که جعفر کشته شد، در این هنگام پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: جعفر کشته شد و دل او را دردی گرفت.

علی علیه السّلام در جنگ حنین‌

[۵۶۶] عجلان ابی صالح می‌گوید: شنیدم که امام صادق علیه السّلام می‌فرمود: علی بن ابی طالب علیه السّلام در روز جنگ حنین به دست خود چهل تن را کشت.

خصوصیات مرکبی که جبرئیل برای پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم آورد

[۵۶۷] عبد اللَّه بن عطا از امام باقر علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: براقی که جبرئیل برای پیامبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم آورد از قاطر کوچکتر و از الاغ بزرگتر بود، گوشهایش آویخته و چشمهایش روی پاهایش قرار داشت، و گامش به گستره چشم اندازش بود، و چون به کوهی می‌رسید دستهایش کوتاه و پاهایش بلند می‌شد، و چون سرازیر می‌شد دستها بلند و پاها کوتاه می‌گشت. یال بلندی داشت که به طرف راستش ریخته بود و از پشت سر خود دو بال داشت.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13262
صفحه از 420
پرینت  ارسال به