405
روضة الکافی (ترجمه)

که قوم خود را برای جنگ با دشمن فرا بخوان که من قطعا یاریتان خواهم رساند. آن پیامبر ایشان را دعوت کرد و آنها بدو گفتند: تو به ما وعده پیروزی دادی ولی چیرگی نیافتیم. خدای عزّ و جلّ بدان پیامبر وحی کرد که اینها یا باید به جنگ با دشمن تن دهند و یا آتش دوزخ را برای خود برگزینند. عرض کرد: پروردگارا! جنگ با دشمن نزد من محبوبتر است از رفتن به دوزخ، پس آنها را برای ستیز فراخواند و سیصد و سیزده نفر به شماره اهل بدر دعوت او را پذیرفتند و آن پیامبر ایشان را به رویارویی دشمن آورد، و این بار هنوز شمشیری به کار نزده و نیزه‌ای نکشیده بودند که خدای عزّ و جلّ فتح را بهره ایشان ساخت.

فوائد زکام‌

[۵۷۷] از امام صادق علیه السّلام روایت کنند که فرمود: رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم چنان بود که خود را از زکام درمان نمی‌کرد و می‌فرمود: هیچ کس نیست مگر آنکه رگی از بیماری خوره دارد و چون زکام شود ریشه آن بیماری را خشک کند.

[۵۷۸] هشام بن سالم از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: زکام لشکری است از لشکریان خداوند عزّ و جلّ که آن را به سوی بیماری و درد گسیل می‌دارد تا آن را از میان ببرد.

[۵۷۹] و نیز از آن حضرت علیه السّلام از پیامبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم روایت شده که فرمود: هیچ یک از فرزندان آدم علیه السّلام نیست جز آنکه در او دو رگ قرار دارد: رگی در سر است که بیماری خوره را تحریک می‌کند و رگی در تن است که بیماری پیسی را تحریک کند، و چون آن رگی که در سر است تحریک شود خدای عزّ و جلّ زکام را بر آن مسلّط سازد تا آن دردی که در آن است بیرون ریزد، و چون آن رگی که در تن است تحریک شود خداوند دملها را بر آن مسلّط کند تا آن دردی که در آن است بیرون آرد و لذا هر زمان فردی از شما به زکام مبتلا شد و دملهایی در تن خود دید، باید خدای عزّ و جلّ را به سبب تندرستی سپاس گزارد، و نیز فرمود: زکام همان رطوبتهای زیادی سر است.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
404

[۵۷۵] ابو بصیر می‌گوید: از امام صادق علیه السّلام پیرامون تفسیر این آیه شریفه: سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ... «۱» پرسش کردم. امام علیه السّلام فرمود:

مسخ را در خودشان به آنها می‌نمایاند، و در باره آفاق شکست مرزها [و هجوم دشمنان] را بدیشان می‌نمایاند. و نیروی خداوند عزّ و جلّ را در خودشان و آفاق کشورشان می‌بینند. عرض کردم: مفهوم دنباله آیه [حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ الحقّ] چیست؟ فرمود: یعنی خروج قائم علیه السّلام که آن حق است از سوی خداوند عزّ و جل که مردم آن را ببینند و ناگزیر تحقّق خواهد یافت.

فضیلت آمادگی نظامی‌

[۵۷۶] ابو عبد اللَّه جعفی می‌گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: رباط [آمادگی نظامی یا آماده باش] در میان شما چند روز است؟ عرض کردم: چهل روز. فرمود: ولی رباط ما تا پایان روزگار است. هر کس مرکبی را برای یاری ما آماده نگاه دارد تا آن مرکب نزد اوست به اندازه وزن آن و وزن وزن آن، نزد خدا پاداش دارد، و هر که سلاحی را برای یاری ما نگاه دارد تا آن اسلحه پیش اوست هموزن آن پاداش دارد. شما از یک بار، دو بار، سه بار و چهار بار ناشکیبایی نورزید، زیرا مثل ما و شما مثل آن پیامبر بنی اسرائیل است که خداوند عزّ و جلّ به او وحی فرمود: که قوم خویش را برای رزم فرا بخوان که قطعا یاریتان خواهم رساند. آن پیامبر مردم خود را از ستیغ کوهها و دیگر جاها گرد آورد و آنها را به سوی دشمن گسیل داشت، و هنوز نه شمشیری زده بودند و نه نیزه‌ای که همگی از برابر دشمن گریختند و به هزیمت کشیده شدند. دوباره خداوند به آن پیامبر وحی فرمود که قوم خود را برای رزم فرا بخوان، براستی من شما را یاری خواهم رساند.

آن پیامبر برای بار دوم آنها را جمع کرد و به سوی دشمن برد، و این بار نیز هنوز شمشیری به کار نزده و نیزه‌ای نکشیده گریختند. سپس خداوند بدان پیامبر وحی فرمود

______________________________

(۱) «زودا که آیات قدرت خود را در آفاق و در وجود خودشان به آنها نشان خواهیم داد تا برایشان آشکار شود که او حق است» (سوره فصّلت/ آیه ۵۳).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13313
صفحه از 420
پرینت  ارسال به