45
روضة الکافی (ترجمه)

آنها ببیند، و اگر عذابی برایشان فرستاد و تو در میان آنها قرار داشتی، به دریافت رحمت الهی شتافته‌ای، و اگر از آنها جدا باشی آنان گرفتار عذاب شوند و تو از آنچه ایشان در آن اندرند، از جسارت بر خداوند عزّ و جلّ بیرون آمده‌ای. و بدان که خداوند اجر نیکوکاران را تباه نمی‌کند و همانا که رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.

حدیث موسی علیه السّلام‌

[۸] علی بن عیسی سند خود را به معصوم رسانیده که فرموده است: همانا خداوند تبارک و تعالی با موسی مناجات کرد و در مناجاتش به او فرمود:

ای موسی! در این دنیا آرزویت دراز نباشد تا دلت برای آن سخت گردد که سخت دل از من دور است.

ای موسی! چنان باش که من در تو شادم، زیرا شادی من این است که فرمانم برند و نافرمانیم نکنند، و دلت را با ترس بکش و ژنده‌پوش باش و خرّم دل، در زمین گمنام باش و در آسمان پر آوازه و خانه‌نشین و شب تاب، و در برابرم به پرستش خیز مانند پرستش خیزی شکیبایان، و به درگاهم از بسیاری گناهان شیون کن چونان شیون گناهکاران گریزان از دشمن، و از من در این راه یاری بجوی که من چه نیکو یار و یاوری هستم.

ای موسی! من بر فراز بندگانم و بندگان، زیر دست منند، و همه در برابر من زبون و درمانده. از خود بر خود نگران باش، و فرزندانت را هم بر دینت امین مدان، مگر آنکه او هم چون تو خوبان را دوست داشته باشد.

ای موسی! تن بشوی و غسل کن و به بنده‌های خوبم نزدیک شو.

ای موسی! در نماز پیشوای ایشان باش و در کشمکشهاشان قاضی، و با آنچه من برای تو فرود آوردم در باره آنها حکم کن، که من آن را حکمی روشن و برهانی درخشان ساختم و نوری که گویاست بدان چه در پیشینیان بوده و آنچه در پسینیان خواهد بود.

ای موسی! من به تو سفارش می‌کنم چونان رفیقی مهربان در باره زاده بتول عیسی بن

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
44

و دیدی که سلطان، خوراک را انبار کند و نگهدارد تا گران بفروشد، و دیدی خمس و سهم امام به ناحق تقسیم می‌شود و با آن قمار می‌زنند و میخواری می‌کنند، و دیدی که با شراب به مداوای بیماری می‌پردازند و برای بیمار نسخه آن را می‌گیرند و از آن درمان می‌طلبند، و دیدی مردم همه در ترک امر به معروف و نهی از منکر و ترک دینداری هماهنگ شده‌اند، و دیدی باد بر پرچم اهل نفاق می‌وزد و پرچم اهل حق، بی‌حرکت است، و دیدی در برابر گفتن اذان و خواندن نماز مزد می‌گیرند، و دیدی مسجدها پر می‌شود از کسانی که از خدا نمی‌هراسند و در آنها برای غیبت و خوردن گوشت اهل حق گرد می‌آیند و به وصف نوشابه‌های مست‌کننده می‌پردازند.

و دیدی که پیشنماز مست برای مردم نماز می‌خواند و مستی است لا یعقل، که مستی او را نکوهش نمی‌کنند، و هر گاه مست شود گرامیش می‌دارند و از او ملاحظه می‌کنند و می‌ترسند، در حالی که او رهاست، و کیفر نمی‌شود و مستی او را معذور می‌دارند، و دیدی که مال یتیم خور را به شایستگی می‌ستایند و قاضیان بر خلاف آنچه خدا امر کرده، حکم می‌کنند، و دیدی فرمانروایان جنایتکار را برای طمع امین ساخته‌اند، و دیدی فرمانروایان ارث را برای اهل فسق، و بدکاری و جسارت بر خدا تخصیص می‌دهند، تا از آنها حق و حسابی بگیرند، و آنها را واگذارند، تا هر چه می‌خواهند انجام دهند، و دیدی بر سر منبرها به تقوی توصیه می‌شود ولی خود گوینده بدان عمل نمی‌کند، و دیدی که وقت نماز را به چیزی نمی‌گیرند، و دیدی صدقه و زکات را به وساطت دیگران به مستحقان دهند و قصد رضای خدا در دادن آنها در میان نیست، و به سبب درخواست مردم آن را پرداخت می‌کنند، و دیدی نهایت همّ مردم شکم و فرج آنهاست، و باکی از این ندارند که چه بخورند و با که همبستر شوند و دنیا را دیدی که بدیشان روی آورده است، و دیدی که نشانه‌های حق و درستی پوسیده شده‌اند، در این هنگام بر حذر باش، و از درگاه خداوند سبحان نجات بخواه.

و بدان که مردم، گرفتار خشم خدایند و خداوند به آنها مهلت می‌دهد برای امری که با آنها خواهد کرد و تو مراقب خویش باش، و بکوش تا خداوند عزّ و جل تو را بر خلاف روش

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 12028
صفحه از 420
پرینت  ارسال به