89
روضة الکافی (ترجمه)

تفسیر آیه ۲۱۳ سوره بقره (در بیان امام صادق علیه السّلام)

[۴۰] یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السّلام در باره آیه: کانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً «۱» پرسش کرد، و حضرت علیه السّلام فرمود: مردم پیش از نوح، امّتی بودند گمراه، و خدا آغاز بعثت رسولان نمود و چنین نیست که می‌گویند: همیشه بوده است، دروغ گفته‌اند. خداوند در شب قدر جدا می‌کند و مقرّر می‌سازد هر آنچه از سختی و خوشی و باران است به اندازه‌ای که خود خواهد، و آن را مقدّر می‌سازد تا سال آینده.

حدیث کسوف و خسوف خورشید و ماه‌

[۴۱] حکم بن مستورد از علی بن الحسین علیه السّلام نقل می‌کند که فرمود: از منابع غذایی که خدا آن را برای مردم مقدّر داشته از آنچه بدان نیاز دارند، دریایی است که خداوند آن را میان آسمان و زمین آفریده است. و نیز فرمود: همانا خداوند مجاری خورشید و ماه و اختران و ستارگان را در آن اندازه کرده و همه آن را بر فلک مقدّر و مقرّر کرده است، و در پی آن به فلک فرشته‌ای گماشته که هفتاد هزار فرشته همراه او هستند و آنها فلک را می‌چرخانند، و چون آن را بچرخانند، خورشید و ماه و اختران و ستاره‌ها هم با آن می‌چرخند و در شبانه روز به منزلگاه‌های خود، که خداوند عزّ و جلّ برای آنها مقرر ساخته وارد می‌شوند، و هر گاه گناه بندگان بسیار شد و خداوند سبحان، آهنگ آن کرد که از آنها به عنوان یکی از نشانه‌های خود یاری جوید، به فرشته موکّل به فلک فرمان می‌دهد آن فلکی را که مجاری خورشید و ماه و اختران و ستارگان بر آن است از جای خود به در برد و آن فرشته هم به هفتاد هزار فرشته فرمان می‌دهد که آن را از مجاری خود به در برد.

امام علیه السّلام می‌فرماید: آن را به در برند و خورشید در آن دریا افتد که فلک در آن روان

______________________________

(۱) «مردم، امّتی یگانه بودند» (سوره بقره/ آیه ۲۱۳).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
88

شود، و بدترین کوری‌ها کوری دل است، و سخت‌ترین پشیمانی پشیمانی روز قیامت است، و بزرگترین خطا نزد خدا زبان دروغ پرداز است، و بدترین کسب، کسب ربا و بدترین خوردن، خوردن مال یتیم، و بهترین زیور مرد، به راه راست رفتن است از روی ایمان، و کامل‌ترین آزادی، استواری و به جا بودن انجام کارهاست، و هر که شهرت طلب باشد و کاری را برای آن به جای آورد، خداوند دروغ او را به گوش همگنان رساند، و هر که دنیا را دوست بدارد از آن درماند، و هر که آزمون را درک کند بر آن شکیبایی ورزد، و هر که آن را نشناسد به سختی گرفتار آید. شکّ و تردید، کفر است، و هر که استکبار ورزد خداوند او را پست گرداند، و هر که از شیطان فرمان برد خدا را سرکشی کرده است، و هر که خدا را سرکشی کند خداوند او را عذاب کند، و هر که خدا را سپاس بگزارد خداوند بر نعمت او بیفزاید، و هر که بر مصیبت شکیب ورزد خداوند یاریش رساند، و هر که بر خدای توکّل جوید پس همو وی را بسنده باشد. برای به دست آوردن خشنودی هیچ کس خدای را به خشم نیاورید، و به هیچ یک از خلایقش نزدیکی مجویید که از خدا دوری یابید.

همانا خداوند سبحان با هیچ یک از خلایقش پیوندی ندارد که بدو خیر رساند یا از او بدی را بگرداند مگر همان فرمان بردن از او و پیروی از آنچه خشنودی او در آن است.

و همانا فرمانبری از خدا کامیابی برای هر چیزی است که خواسته شود و نجات از هر شرّی است که از آن پرهیز شود. همانا خداوند سبحان هر که را از او فرمان برد، حفظ کند و هر که را از او سرکشی کند حفظ نکند، و گریزنده از خدا گریز گاهی نیابد، و فرمان الهی نازل می‌گردد اگر چه خلایق را خوش نیابد، و زود است زمان آنچه قرار است بیاید. آنچه خدا خواهد شود و آنچه خدا نخواهد نشود، پس بر نیکی و تقوا همیاری کنید و بر گناه و تجاوز کمکی نکنید و از خدا بپرهیزید که او سخت کیفر است.

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 14838
صفحه از 420
پرینت  ارسال به