97
روضة الکافی (ترجمه)

باشند تا جسم‌شان برانگیخته شود.

[۵۸] هشام بن سالم به نقل از امام صادق علیه السّلام می‌گوید: شنیدم که می‌فرمود: رأی و رؤیای مؤمن در آخر زمان بر هفتاد جزء از اجزاء نبوّت قرار دارد.

[۵۹] امام رضا علیه السّلام فرمود که: چون پیامبر خدا صبح می‌کرد به یارانش می‌فرمود: آیا مژده دهندگانی هست؟ و مقصود ایشان خواب و رؤیا است.

[۶۰] امام باقر علیه السّلام فرمود که: مردی از پیامبر علیه السّلام مفهوم این آیه شریفه را: لَهُمُ الْبُشْری فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا «۱» جویا شد. حضرت صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: مقصود رؤیای حسنه‌ای است که مؤمن می‌بیند و در دنیا با آن بشارت داده می‌شود.

[۶۱] سعد بن ابی خلف از امام صادق علیه السّلام روایت می‌کند که فرمود: رؤیا بر سه گونه است: مژده از سوی خدا برای مؤمن، آژیر و هراس از سوی شیطان، و خوابهای پریشان که آن را اضغاث احلام می‌نامند.

[۶۲] ابو بصیر می‌گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: قربانت گردم آیا خواب راست و دروغ از یک جا برمی‌آیند؟ فرمود: همین طور است، اما خوابهای دروغ و پریشان را آدمی در آغاز شب می‌بیند آنهم در حکومت سرکشان تبهکار، و این همان است که در خیال آدمی تجسّم می‌یابد و دروغ و پریشان است و خیری در آن نهفته نیست، در حالی که خواب راست پس از سپری شدن دو سوم شب پدید آید که این هنگام آمدن فرشته‌ها و پیش از سحر است و این گونه خواب صادق باشد و ان شاء اللَّه تخلف ندارد مگر اینکه فرد جنب یا بی‌وضو خوابیده باشد و به درستی خدا را یاد نکرده باشد که در این صورت خواب پریشان از کار درآید و دیر تحقق می‌یابد.

حدیث در اینکه بادها از کجا برمی‌خیزند

[۶۳] ابو بصیر می‌گوید: از امام باقر علیه السّلام پیرامون بادهای چهارگانه: شمال، جنوب، صبا

______________________________

(۱) «در زندگی دنیا مژده برای آنان است» (سوره یونس/ آیه ۶۴).

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،


روضة الکافی (ترجمه)
96

دانشمندان در آن سرگردان است.

در آفریدن انسان و تقسیم شدن به دو گروه‌

[۵۶] زراره از امام باقر علیه السّلام یا صادق علیه السّلام نقل می‌کند که فرمود: همانا خداوند عزّ و جلّ زمین را آفرید و تا چهل پگاه آب شور بر آن فرو فرستاد و تا چهل پگاه آب شیرین، و همین که این دو با یک دیگر درآمیختند خداوند مشتی از آن را برگرفت و هر دو را سخت مالش داد و سپس به دو گروه تقسیمشان کرد، و از هر کدام از آن انبوهی برآمدند. همچون انبوه ذرّه‌ها، و گروهی راه بهشت را در پیش گرفتند و دسته‌ای راه دوزخ را.

چند حدیث در رؤیاها و حجّت بر اهل آن زمان‌

[۵۷] از حسن بن عبد الرحمن به نقل از ابو الحسن علیه السّلام رسیده است که فرمود: خواب دیدن و رؤیا در زمانهای گذشته و آغاز آفرینش نبوده است و بعدا ایجاد شده است. عرض کردم: دلیل آن چه بود؟ در پاسخ فرمود: خداوند سبحان پیامبری را به مردم زمان خود فرستاد و او آنها را به عبادت و فرمانبری از خدا فرا خواند. آنها گفتند: اگر چنین کنیم چه خواهیم داشت؟ بخدا سوگند که نه تو از ما مال بیشتری داری و نه تبارت ارجمندتر از مایند که پیرو تو باشیم. او در پاسخ فرمود: اگر از من فرمان برید خداوند به فردوس هدایتتان می‌کند، و اگر از من نافرمانی کنید خداوند شما را به آتش برد. آنها گفتند:

فردوس و آتش کدام است؟ او بهشت و دوزخ را برای آنها توصیف کرد، آنها گفتند: کی ما به آن سو خواهیم رفت؟ فرمود: هر گاه مردید، گفتند: ما مردگان خود را دیده‌ایم که استخوان و پوسیده شده‌اند. و بدین ترتیب او را بیشتر تکذیب کردند و سبک شمردند و خداوند عزّ و جلّ در میان آنها رؤیا و دیدن خواب را ایجاد کرد، و چون خواب دیدند نزد پیامبر آمدند و خواب و شگفتی خود را از آن به آگاهی پیامبر رساندند، و او در پاسخ فرمود: همانا خداوند عزّ و جلّ خواسته است با این کار بر شما حجّت آورد و بفهماند چون مردید ارواحتان این چنین به سر خواهند برد، و هر گاه جسمتان پوسیده شد، جانها در کیفر

بهشت کافی / ترجمه روضه کافی،

  • نام منبع :
    روضة الکافی (ترجمه)
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 13542
صفحه از 420
پرینت  ارسال به