1
التوحید

التوحید (للصدوق)

اشاره

سرشناسه: ابن بابویه، محمدبن علی، ق ۳۸۱ - ۳۱۱

عنوان و نام پدیدآور: التوحید / ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی؛ صححه و علق علیه هاشم الحسینی الطهرانی

مشخصات نشر: قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم، موسسه النشر الاسلامی، ۱۴۲۳ق. = ۱۳۸۱.

فروست: (موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم ۱۳۸)

وضعیت فهرست نویسی: فهرستنویسی قبلی

یادداشت: عربی

یادداشت: چاپ نهم: ۱۴۲۶ق. = ۱۳۸۴

موضوع: احادیث شیعه -- قرن ق ۴

موضوع: توحید

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۱۲

شماره کتابشناسی ملی: م ۸۱-۱۹۴۲۹

[مقدمات التحقیق]

[مقدمه الغفاری]


التوحید
  • نام منبع :
    التوحید
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 20761
صفحه از 475
پرینت  ارسال به