1
روش علامه طباطبائی در تفسیر المیزان

روش علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

مشخصات کتاب

سرشناسه: اوسی، علی

عنوان و نام پدیدآور: روش علامه طباطبائی در تفسیر المیزان/ مولف علی الاوسی؛ مترجم حسین میرجلیلی

مشخصات نشر: تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، ۱۳۸۱.

مشخصات ظاهری: ۴۲۱ ص.نمونه

موضوع: طباطبائی، حسین، ۱۳۶۰ - ۱۲۸۱. المیزان فی تفسیر القرآن -- نقد و تفسیر

موضوع: تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴

شناسه افزوده: طباطبایی، محمدحسین، ۱۳۶۰ - ۱۲۸۱. المیزان فی تفسیر القرآن

شناسه افزوده: میرجلیلی، حسین، مترجم

شناسه افزوده: سازمان تبلیغات اسلامی. شرکت چاپ و نشر بین الملل

رده بندی کنگره: BP۹۸/ط۲۵م ۹۰۸۲ ۱۳۸۱

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۱۷۲۶

شماره کتابشناسی ملی: م ۸۰-۲۵۸۹۷


روش علامه طباطبائی در تفسیر المیزان
  • نام منبع :
    روش علامه طباطبائی در تفسیر المیزان
    موضوع :
    قرن 14
تعداد بازدید : 15673
صفحه از 597
پرینت  ارسال به