1
ماخذشناسی رجال شیعه

ماخذشناسی رجال شیعه

مشخصات کتاب

سرشناسه: طلائیان، رسول، ۱۳۳۸ -

عنوان و نام پدیدآور: ماخذشناسی رجال شیعه/ رسول طلائیان.

مشخصات نشر: قم: دارالحدیث، ۱۴۲۳ق.= ۱۳۸۱.

موضوع: حدیث -- علم الرجال -- کتابشناسی

رده بندی کنگره: Z۷۸۳۵ /الف۵ ط۸

رده بندی دیویی: ۰۱۶/۲۹۷۲۶۴

[۲۹۷/۲۶۴۰۱۶]

شماره کتابشناسی ملی: م ۸۴-۴۲۸۹۶


ماخذشناسی رجال شیعه
  • نام منبع :
    ماخذشناسی رجال شیعه
    پدیدآورنده :
    موضوع :
    منابع اطلاعات (عمومی)
تعداد بازدید : 8217
صفحه از 370
پرینت  ارسال به