1
ترجمه عیون اخبار الرضا علیه السلام ج1

ترجمه عیون اخبار الرضا علیه السلام ج۱

مشخصات کتاب

سرشناسه: ابن‌بابویه. محمدبن علی، - ق‌۳۸۱

عنوان قراردادی: [عیون اخبار الرضا (فارسی)]

عنوان و نام پدیدآور: ترجمه عیون اخبار الرضا علیه السلام/ از ابوجعفر محمدبه علی‌بن حسین‌بن موسی‌بن بابویه قمی؛ بقلم محمدتقی اصفهانی مشهور به نجفی

ترجمه غفاری و مستفید

مشخصات نشر: تهران.انتشارات علمیه اسلامیه

اشاره

ترجمه و متن مجلّد اوّل عیون اخبار الرّضا علیه السّلام تألیف شیخ صدوق ابن بابویه ابی جعفر محمّد بن علیّ بن الحسین قمّی متوفای سال- ۳۸۱ هجریّ

رضوان اللّه علیه

ترجمه:

حمید رضا مستفید علی اکبر غفاریّ ۱۳۷۲

عیون أخبار الرضا علیه السلام / ترجمه غفاری و مستفید، مقدمه‌ج‌۱،


ترجمه عیون اخبار الرضا علیه السلام ج1
  • نام منبع :
    ترجمه عیون اخبار الرضا علیه السلام ج1
    موضوع :
    امامیه اثنا عشریه (قرن 4)
تعداد بازدید : 6808
صفحه از 715
پرینت  ارسال به