1
طبقات مفسران شیعه

طبقات مفسران شیعه

مشخصات كتاب

سرشناسه: عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم، ۱۳۲۲ -

عنوان و نام پدیدآور: طبقات مفسران شیعه/ عقیقی بخشایشی.

مشخصات نشر: قم: دفتر نشر نوید اسلام، ۱۳۷۶ - ۱۳۷۱.

مشخصات ظاهری: ۵ ج.: مصور، عكس.

شابك: ۳۰۰۰ ریال (ج.۱، چاپ اول) ؛ ۱۱۰۰۰۰ ریال (دوره، چاپ دوم) ؛ ج. ۴، چاپ دوم ۹۶۴-۹۰۵۷۵-۶-۰: ؛ ج. ۵، چاپ دوم‌۹۶۴-۹۰۵۷۵-۵-۲: ؛ ۵۰۰۰ ریال (چاپ اول) ؛ ۱۲۰۰۰ ریال (چاپ دوم)

یادداشت: ج. ۱ (چاپ اول: زمستان ۱۳۷۱).

یادداشت: ج. ۴ و ۵ (چاپ دوم: بهار ۱۳۷۷).

یادداشت: چاپ اول: ۱۳۷۲.

یادداشت: چاپ دوم: ۱۳۷۷.

یادداشت: كتابنامه.

مندرجات: ج. ۴. شامل مفسران قرون ۱۳ و ۱۴-. ج. ۵. شامل مفسران قرن ۱۵

موضوع: تفاسیر --كتابشناسی

موضوع: مفسران شیعه -- سرگذشتنامه

رده بندی كنگره: BP۹۲/۶/ع‌۷ط۲ ۱۳۷۱

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۱۹۲

شماره كتابشناسی ملی: م‌۷۳-۲۳۸۶

نامه‌ها و نكته‌ها

اشاره

بسمه تعالی پس از انتشار مجلّدات «طبقات مفسّران شیعه»، این اثر ناچیز مورد عنایت و توجّه آیات عظام و محقّقین عالیقدر و نویسندگان ارزشمند قرار گرفت.

نامه‌ها و نقطه‌نظرهای ارزنده‌ای از آنان دریافت شد كه برخی از آنها، در مقدّمه چاپ اوّل و دوّم منعكس گردید. اكنون در طلیعه چاپ جدید آن، ضمن تشكّر از نویسندگان نامه‌ها، مجموع آنها را یكجا به ترتیب وصول در مقدمه می‌آوریم تا با نظرات بزرگان بهتر آشنا شویم:

نخستین مورد، نقطه‌نظرهای ارزنده استاد علّامه آیة اللّه جعفر سبحانی، از مدرّسین عالیقدر حوزه علمیّه قم می‌باشد، كه پس از مطالعه مجلّد نخستین كتاب، مرقوم داشته‌اند با تشكّر فراوان، اقدام به درج آن می‌شود امید است، دیگر مجلّدات كتاب هم از نظر شریفشان بگذرد، تا همچنان از نظرات سازنده استاد بیشتر مستفید و برخوردار شویم.

۱. نامه استاد آیة اللّه جعفر سبحانی‌

اشاره

قرآن مجید، پیام غیبی است، كه از فراسوی جهان مادّه، به وسیله پیك خاصّی، بر قلب پیامبر گرامی فرود آمده، و در مقام خروج از غیب به عالم شهود، به صورت سور و آیات و جمل، در نهایت فصاحت و بلاغت و شیرینی و گیرایی عرضه شده است كه احدّی را، یارای مقابله با آن نبوده و نیست.

سور و آیات موجود در مصاحف، یا موجود در حافظه قاریان، صورتی نازل از واقعیّتی است، كه ما را به خاطر محدودیّت وجودی خود، بهره‌ای از درك حقیقت آن نیست، جز اینكه به آن ایمان بیاوریم، و گفتار خدا را، الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ (سوره بقره/ آیه شماره ۳) شعار خود قرار دهیم.

[تصویر] قرآن، تنها كتابی آسمانی است، كه از دستبرد حوادث مصون مانده، و بدون فزونی و كاستی در تمام قرون، در اختیار بشر قرار گرفته است، و مدّعیان تحریف از هر گروه و طایفه‌ای باشند، افراد سطحی و ناآگاهی هستند كه از تاریخ تدوین قرآن، اطّلاع صحیحی

طبقات مفسران شیعه،


طبقات مفسران شیعه
  • نام منبع :
    طبقات مفسران شیعه
    موضوع :
    تاریخ تفسیر ، تراجم و طبقات مفسران ، متون تفاسیر (مجموعه ها ، برگزیده ها)
تعداد بازدید : 9744
صفحه از 1330
پرینت  ارسال به