• سیاست حقوق و اقتصاد در نهج البلاغه - کارشناسی - 95 (دانلود)