آموزش چند رسانه ای نرم افزارهای نور در کتابخانه مجازی

آموزش چند رسانه ای کار با شماری از نرم افزارهای پر کاربرد موسسه نور در بخش چند رسانه ای کتابخانه ...

آموزش چند رسانه ای نرم افزار معجم موضوعی بحار الانوار

آموزش چند رسانه ای استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های نرم افزار معجم موضوعی بحار الانوار تولید شده در ...

آموزش چند رسانه ای نرم افزار سیره معصومان

آموزش چند رسانه ای استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های نرم افزار سیره معصومان تولید شده در مرکز تحقیقات ...

آموزش چند رسانه ای کار با پایگاه مجلات تخصصی نور

آموزش چند رسانه ای شیوه استفاده از پایگاه مجلات تخصصی علوم اسلامی نور یکی از پایگاه های برجسته مجازی در ...

آموزش چند رسانه ای نرم افزار دانشنامه نبوی

آموزش چند رسانه ای استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های نرم افزار دانشنامه نبوی تولید شده در مرکز تحقیقات ...

آموزش چند رسانه ای نرم افزار نور السیره

آموزش چند رسانه ای استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های نرم افزار نور السیره (جامع منابع تاریخ اسلام) تولید ...

آموزش چند رسانه ای کار با پایگاه کتابخانه نور

کتابخانه الکترونیکی نور، یکی از بزرگترین کتابخانه های مجازی علوم اسلامی در کشور است که می تواند کمک شایانی به ...

آموزش چند رسانه ای نرم افزار درختواره فقه

آموزش چند رسانه ای استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های نرم افزار درختواره فقه تولید شده در مرکز تحقیقات ...

آموزش چند رسانه ای نرم افزار جامع تفاسیر

آشنایی با بخش های مختلف و شیوه استفاده صحیح از نرم افزار جامع تفاسیر جامع تفاسیر نور ۲.۵ از محتوایی جامع ...

آموزش چند رسانه ای نرم افزار جامع فقه اهل بیت

آشنایی با بخش های مختلف و شیوه استفاده صحیح از نرم افزار جامع فقه اهل بیت علیهم السلام نرم افزار جامع ...

آموزش فیش نگاری رایانه ای(2)

نشست پژوهشی آموزش فیش نگاری رایانه ای جلسه دوم