کلمات مشابه :دین ,ادیان , ادیان توحیدی ,ایمان ,تشیع

آموزش چند رسانه ای کار با پایگاه مجلات تخصصی نور

آموزش چند رسانه ای شیوه استفاده از پایگاه مجلات تخصصی علوم اسلامی نور یکی از پایگاه های برجسته مجازی در ...

آموزش چند رسانه ای نرم افزار دانشنامه نبوی

آموزش چند رسانه ای استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های نرم افزار دانشنامه نبوی تولید شده در مرکز تحقیقات ...

آموزش چند رسانه ای نرم افزار نور السیره

آموزش چند رسانه ای استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های نرم افزار نور السیره (جامع منابع تاریخ اسلام) تولید ...