مشاوره پایان نامه و مقاله (تفسیراثری) جلسه 2 ـ 932

در این جلسه نکاتی راجع به طرحنامه نویسی ارائه می گردد.

تفسیر ترتیبی (3)

دانشجوی گرامی، لازم به ذکر است که جزوه موردنظر، جزو منابع درسی به حساب نمی‌آید.