کلمات مشابه :ائمه ,اهل بیت ,اهل البیت ,خاندان نبوت, ائمه اطهار, امامان

آموزش چند رسانه ای نرم افزار سیره معصومان

آموزش چند رسانه ای استفاده از تمامی امکانات و قابلیت های نرم افزار سیره معصومان تولید شده در مرکز تحقیقات ...