209 عنوان کتاب جدید در کتابخانه دیجیتال مرکز آموزش الکترونیکی منتشر شد

همزمان با اعیاد قربان و غدیر، 209 عنوان کتاب جدید در موضوعات مرتبط با علوم و معارف قرآن و حدیث ...

آموزش چند رسانه ای نرم افزارهای نور در کتابخانه مجازی

آموزش چند رسانه ای کار با شماری از نرم افزارهای پر کاربرد موسسه نور در بخش چند رسانه ای کتابخانه ...

آموزش چند رسانه ای کار با پایگاه کتابخانه نور

کتابخانه الکترونیکی نور، یکی از بزرگترین کتابخانه های مجازی علوم اسلامی در کشور است که می تواند کمک شایانی به ...