ریشه یابی عدم پایبندی به اصل «موجه نبودن عموم وسایل برای نیل به اهداف» از منظر قرآن و احادیث

ریشه یابی عدم پایبندی به اصل «موجه نبودن عموم وسایل برای نیل به اهداف» از منظر قرآن و احادیث

بخشی از معضلات جامعه کنونی ما ازقبیل ظلم‌ها، خودکامگی‌ها، جنگ‌ها و استعمار‌ها، مربوط به انتخاب اهداف و چگونگی به کارگیری از ابزارها جهت نیل به آن اهداف می‌باشد، که متأسفانه امروزه با اباحه در بکارگیری وسیله جهت رسیدن به اهداف و گسترش آن در جوامع، اعم از جوامع اسلامی و غیر اسلامی دست به گریبان می‌باشد، این موضوع خود، ...... ادامه
تاریخ :  25 دی 1393 تعداد بازدید :  6828