(۱۵)
قرآن و علوم قرآنی در نهج البلاغه

نقیبى، فاطمه

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشکده‏ىِ اصول دین قم
استاد راهنما: معرفت، محمدهادى
۱۳۷۸

این پایان‏نامه در سه بخش با این عنوان‏ها نگارش شده‏است: بخش اول، قرآن در نهج‏البلاغه: جامعیت و جاودانگى قرآن، حجیّت قرآن، تفسیر به رأى، رابطه‏ىِ قرآن و سنّت، الگوها و مفسران حقیقى قرآن، توصیفات قرآن در نهج‏البلاغه، تضمینات قرآن در نهج‏البلاغه، اشارات نهج‏البلاغه به قرآن؛ بخش دوم، علوم قرآن در نهج‏البلاغه: تفسیر در نهج‏البلاغه، استشهادات نهج‏البلاغه به آیات، شیوه‏هاىِ تفسیرى حضرت على (ع) در نهج‏البلاغه، پاره‏اى از علوم قرآن در نهج‏البلاغه، اعجاز قرآن در نهج‏البلاغه، اخبار غیب قرآن در نهج‏البلاغه؛ بخش سوم، معارف قرآن در نهج‏البلاغه: توحید و عدل، نبوت، امامت، معاد.