(۴)
دعا از دیدگاه قرآن و احادیث

رحمتى‏فر، مرضیه

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى تهران، شمال
استاد راهنما: حجتى، سیدمحمدباقر
۱۳۷۳

مباحث این پایان ‏نامه عبارتند از: اهمیت دعا به ‏عنوان برترین عبادت، فوائد و آثار دعا نظیر تکیه‏ گاه ‏روحى، عامل دفع بلا و دستیابى به خواسته‏ ها؛ شروط استجابت دعا چون حضور قلب، اخلاص، امیدوارى، دل‌شکستگى و اعتراف به گناه؛ اوقاف استجابت دعا و موانع استجابت آن.