(۷)
ذکر و موانع آن از دیدگاه قرآن و حدیث

نژاد فاضل، فاطمه

کارشناسى ارشد الهیات و معارف ‏اسلامى
دانشگاه تهران
استاد راهنما: حجتى، سید محمدباقر
۱۳۷۵

در این تحقیق ذکر و ذاکرین و موانع ذکر از دیدگاه‏ قرآن و حدیث مورد بررسى قرارگرفته و این ‏موضوعات بررسى شده است: معناى حقیقى ذکر و ذکرالله، نظارت ذات اقدس بر تمامى اعمال و نیات انسان، ذکر عملى و توجه به اعمال صالح و ذاکرین حقیقى که ‏از رذایل بدورند و فرمان خداوند را اطاعت مى‏ کنند.