(۱)
زندگی حضرت ابراهیم (ع) در روایات مدرستین

ملیحه السادات سیدرضا

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشكده اصول الدین قم
به راهنمایی: مجید معارف
استاد مشاور: منصور پهلوان
۱۳۷۹
۲۳۱صفحه
كلید واژه : تشیع / تسنن / ابراهیم(ع) / زندگینامه / روایت

چكیده : رساله حاضر برآنست كه با بررسی آیات قرآنی و روایات اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و نیز روایات برادران اهل سنت و برخی كتب تاریخی و همچنین در پاره ای از موارد با استفاده از تورات ، زندگی صحیحی از حضرت ابراهیم (ع)تبیین نماید.تا با تمسك و توسل به ذیل الطاف و عنایات خداوندی این قهرمان توحید را اسوه و الگوی خود قرار داده و به رشد و سعادت واقعی رهنمون گردیم. در این راستا به انبوهی از روایات در كتب شیعه و اهل سنت برخورد گردید، كه گاه مخالف با یكدیگر بودند. لذا ابتدا در مورد ارزش روایات تفسیری هر دو مكتب را تحقیق نموده و سپس به بررسی روایات وارده در مورد ابراهیم (ع) در این كتب پرداخته شده است.