(۲)
حضرت مسیح و مسیحیت از دیدگاه روایات

عباس فرید، افشار

کارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
استاد راهنما: حجةالاسلام و المسلمین عابدى، احمد
استاد مشاور: حجةالاسلام و المسلمین توفیقى، حسین
۱۳۸۱

این رساله دو بخش دارد که بخش نخست آن، (مسیح‌شناسى در روایات) را طى هشت فصل بررسیده است. مریم و معبد اورشلیم، بشارت آمدن عیسى و ذهنیت‌هاى مردم، تولد و زندگى عیسى، مسائل اخلاقى عیسى، ادعاهاى عیسى و برخورد یهودیان و احبار، عروج عیسى، حواریون، مواعظ، کلمات و تعلیمات عیسى عناوین این فصل‌ها است. بخش دوم (مسیحیت در روایات) را در سه فصل: تعریف مسیحیت، اعتقادات مسیحى و شخصیت پولس شرح داده است.