(۱۲)
احسان و محسنین از دیدگاه قرآن و حدیث

لیلا اوصالی

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشكده اصول الدین قم
به راهنمایی: مجید معارف
استاد مشاور: ولی الله نقی پورفر
۱۳۸۱
۲۰۸صفحه
كلید واژه : قرآن / حدیث / احسان(نیكوكاری)

چكیده : احسان به معنای انجام دادن عمل نیك است كه در قرآن كریم از جایگاه خاصی برخوردار است. گاه احسان فردی مطرح بوده كه همان احسان به نفس است و شامل اطاعت از دستورات الهی و انجام اعمال صالح و خودداری از گناهان و معاصی است. و گاه احسان اجتماعی مطرح است كه شامل بخششهای مادی و معنوی و رسانیدن خیر و نیكی به دیگران است. لازم به ذكر است كه هر احسانی مورد قبول خداوند متعال واقع نمی شود، بلكه تنها در مواردی كه انگیزه و هدف از انجام احسان ، الهی بوده و در كمال اخلاص صورت گیرد، مورد پذیرش درگاه احدیت واقع خواهد شد. احسان مانند هر عمل دیگری، آثار و تبعاتی در دنیا و آخرت به همراه دارد و عمل به آن، سبب رسیدن به فلاح و رستگاری فرد و جامعه خواهد شد.