(۳)
بیماریهای قلب و علاج آن از منظر قرآن و حدیث

افسانه قارونی

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشكده اصول الدین قم
به راهنمایی: مجید معارف
۱۳۸۱
۱۹۰صفحه
كلید واژه : بیماری قلبی / قرآن / حدیث / درمان

چكیده : رساله حاضر برآنست تا با بررسی آیات نوربخش الهی و روایات معصومین (ع)در شناخت هر چه بیشتر قلب-این مخزن كمالات انسانی ، و این ملاك ارزش و اعتبار آدمی-آفات و بیماریهایی كه می تواند آن را از حالت اعتدال و سلامتی خارج سازد ، تلاش نموده و برای اصلاح جانها و روانها و بازگرداندن سلامتی به آنها كه سعادت دنیا و آخرت را در پی دارد، راه حلهایی را از نسخه شفابخش الهی-قرآن و از زبان طبیبان روحانی-حضرات معصومین (ع)برای آگاهی بیشتر ارائه شده است.