(۲)
بندگی و اصناف بندگان در قرآن و روایات

میرمحمدصادقی، مرجان

كارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
دانشكده اصول الدین قم
به راهنمایی: مجید معارف
استاد مشاور: ولی الله نقی پور فر
۱۳۸۱
۱۸۴صفحه
كلید واژه : قرآن / روایت / بندگی / خدا /

چكیده : با توجه به آیات مباركه و ماخلقت الجن و الانس الا لیعبدون(ذاریات/۵۶) و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون(انبیا/۲۵). هدف از آفرینش و بعثت انبیا عبادت و بندگی خداوند سبحان بوده و عبادت و بندگی آخرین درجه تذلل و خضوع بنده در برابر پروردگار است بطوریكه خود را در مقام مملوكیت خداوند تبارك و تعالی قرار دهد و اصولا هر كاری را كه بنده برای رضای خداوند با اعتقاد به ربوبیت او انجام دهد عبادت و بندگی خداوند متعال محسوب می گردد.
این رساله با بررسی آیات شریفه قرآن كریم و روایات ائمه اطهار (ع) مفهوم و ماهیت عبادت و بندگی و انگیزه ها و لوازم آن را تبیین می نماید و راههای تحصیل عبادت و بندگی و موانع آن را روشن می كند تا با رهنمودهای قرآنی بتوان به بندگی و عبودیت خالص خداوند سبحان نائل گردید. همچنین به معرفی بندگان خدا و اهم ویژگیهای آنان و آثار عبادت و بندگی آنها می پردازد تا با الگو قراردادن آنها به رشد و سعادت حقیقی رهنمون گردیم و در مقابل با معرفی بندگان غیرخدا -همانها كه با پذیرش ولایت غیرخدا و طغیان و سركشی در مقابل خداوند سبحان بندگی خدا را مهمل گذاشته و به بندگی شیطان و ایادی آن پرداخته اند - و اهم ویژگیهای آنان به عواقب شومی كه براثر تخلف از بندگی خداوند گریبانگیر آنان شده ، پرداخته تا شاید با عبرت از آنها و با عنایات خداوند متعال از بندگی غیرخدا و عواقب سو آن در دنیا و آخرت مصون مانده و به فلاح و رستگاری حقیقی نائل شویم.