(۱۱)
محبت اهل بیت علیهم‌السلام از دیدگاه قرآن و حدیث

محقق زاده، محمدعلی

كارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
استاد راهنما: محامی، مصطفی
۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۱۸۱
کلید واژه: ذوی‌القربی، مودت اهل بیت(ع)، عوامل محبت‌، پیامبر اسلام(ص)، شرایط محبّت، زمخشری

در این رساله نخست با توجه به آیه مودت، ضرورت محبّت اهل بیت(ع) بیان شده سپس علایم و شرایط محبت اهل بیت از جمله شناخت و لزوم الگوگیری و اطاعت از ایشان بررسی گردیده است. در ادامه آثار گرانبهای محبت اهل بیت(ع) از جمله استكمال دین، تقرب به خداوند، بهره‌مندی از شفاعت، بخشوده شدن گناهان، راهیابی به بهشت و محشورشدن با اولیای الهی مطرح گردیده و دیدگاه زمخشری از مفسران اهل سنت درباره محبّت اهل بیت بیان گردیده است.