(۱۲)
اولى الامر از نظر فریقین

صفدر، على

كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى
مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى
استاد راهنما: فصیحى، محمد حسین
۱۳۸۴
تعداد صفحات : ۱۳۵
کلید واژه: آیه اولى الامر، ولایت فقیه، عصمت، اهل بیت(علیهم السلام)، شیعه، اهل سنت

چکیده: در میان مفسران و متكلمان فریقین همواره این بحث مطرح بوده است كه مصداق اولى الامر در آیه ۵۹ سوره نساء چه كسانى هستند؟ علما و مفسران شیعه همگى اتفاق نظر دارند كه مصادیق اولى الامر، ائمه اهل بیت(علیهم السلام)مى باشند. خداوند در این آیه، اطاعت اولى الامر را به طور مطلق و بى قید و شرط بر مؤمنان واجب كرده و اطاعت آنان را در ردیف اطاعت خود و پیامبرش قرار داده است و هر كسى كه خداوند، اطاعتش را به طور مطلق واجب كند، باید معصوم باشد و بر عصمت ائمه(علیهم السلام) آیه تطهیر و روایات دلالت دارند. اما در بین علما و مفسران اهل سنت درباره مصادیق اولى الامر اختلاف است و دیدگاههاى مشهور آنان عبارت است از: فرماندهان لشكر، صحابه و تابعین، خلفاى راشدین، مطلق حاكمان، اهل حل و عقد، و دیگر آرایى كه به طور مفصل در این پایان نامه مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
این رساله، در چهار فصل ترتیب یافته است:
در فصل اول، كلیات تحقیق ارائه مى شود.
در فصل دوم، هشت دیدگاه درباره مصادیق اولى الامر از علما و مفسران اهل سنت و شیعه مطرح و مورد ارزیابى واقع مى گردد. در فصل سوم، عصمت اولى الامر از دیدگاه فریقین مورد بررسى قرار مى گیرد.
و در فصل چهارم، از ارتباط اولى الامر با ولایت فقیه بحث مى شود.