(۱۳)
بررسى آیه ولایت از دیدگاه فریقین (شیعه و سنى)

لطفى، فرامرز

كارشناسى ارشد
دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، مركز تربیت محقق و نویسنده
استاد راهنما: بابایى، على اكبر
تعداد صفحات : ۱۱۹
کلید واژه: ولایت، شیعه، اهل سنت، آیه ولایت، على(علیه السلام)، امامت

چکیده: یكى از پایه هاى مهم اسلام مسئله ولایت و رهبرى است و از ضروریات مذهب شیعه، امامت و ولایت حضرت على(علیه السلام) مى باشد. رساله حاضر، عهده دار بررسى آیه ولایت (آیه ۵۵ سوره مائده) از دیدگاه فریقین مى باشد و دلالت این آیه بر امامت و رهبرى حضرت على(علیه السلام) را اثبات مى نماید.
این رساله، در پنج فصل ترتیب یافته است:
فصل اول، مربوط به كلیات تحقیق مى باشد.
فصل دوم، به تبیین مفردات آیه شریفه ولایت (انما، ولى، الصلاة، الزكاة، راكعون) و اعراب جمله هاى آن (انما ولیكم الله، و هم راكعون) مى پردازد.
فصل سوم، در ابتدا سبب نزول را تعریف مى كند و سپس روایات عامه و خاصه و نیز اقوال مختلف درباره سبب نزول آیه ولایت را بیان مى نماید.
فصل چهارم، چگونگى دلالت آیه شریفه بر ولایت امیر مؤمنان على(علیه السلام) را تبیین مى كند.
و فصل پنجم، به هجده شبهه پیرامون آیه ولایت، پاسخ مى دهد.