(۱۶)
تفسیر تطبیقى آیه اكمال نزد فریقین

انا، جوشكون

كارشناسى ارشد فقه و معارف اسلامى
مركز جهانى علوم اسلامى، مدرسه عالى فقه و معارف اسلامى
استاد راهنما: رضایى اصفهانى، محمد على
۱۳۸۳
تعداد صفحات : ۲۰۶
کلید واژه: آیه اكمال، ولایت

چکیده : دین اسلام، یگانه دین كامل و جامع است كه مى تواند بشر را از ظلمت جهل و انانیت نجات دهد و او را به راهى هدایت كند كه پیمودن آن موجب آزادى، پاكى و سلامتى او از هر گونه آفات مى گردد. پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) در طول ۲۳ سال نبوت خود با تحمل رنجها و مشقتهاى فراوان، توانست وظیفه سنگین خویش را كه همان تبلیغ دین خداوند بود، به انجام برساند.
و این گونه بود كه یك آیه قرآن[۱] در روزى خجسته (روز غدیر) به همگان، اكمال دین را مژده داد. در این رساله، ابعاد این خبر الهى به صورت تطبیقى بین دو مكتب شیعه و اهل سنت بررسى و تحقیق شده است.
این پایان نامه، در پنج فصل تنظیم شده است:
در فصل اول، كلیات پژوهش ارائه مى گردد.
در فصل دوم، آیه اكمال به صورت اجمالى تفسیر مى شود.
در فصل سوم، روایات مربوط به شأن نزول آیه اكمال، روایات مربوط به ولایت (مبنى بر اینكه آخرین فریضه و مكمل دین اسلام است) و روایات مربوط به فضیلت روز غدیر خم مورد بررسى قرار مى گیرد.
در فصل چهارم، آیه اكمال از دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت بررسى مى گردد.
و در فصل پنجم، شبهات مربوط به آیه اكمال نقد و بررسى مى شود.